Редакційний штат

Головний редактор

Oleksandr М. Trofymchuk, Член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор, Київ, Ukraine

Заступники головного редактора

Olena S. Voloshkina, Доктор технічних наук, професор, Київ, Ukraine

Nicola Casagli, Професор, Флоренція, Italy

Nugzar Margvelashvili, Кандидат технічних наук, Хобарт, Australia

Виконавчий редактор

Iurii I. Kaliukh, Доктор технічних наук, професор, Київ, Ukraine

Члени редколегії

Stanislav O. Dovhyi, Академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор, Київ, Ukraine

Gennadiy M. Kochetov, Доктор технічних наук, професор, Київ, Ukraine

Тetyana I. Kryvomaz, Доктор технічних наук, кандидат біологічних наук, професор, Київ, Ukraine

Vasil M. Trysnyuk, Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Київ, Ukraine

Ping Lu, Професор, Хефей, China

Alain Michaud, Дослідник, Гренобль, France

David W. Minter, Професор, United Kingdom

Janina Piekutin, PhD, Професор, Білосток, Poland

Maria J. Walery, PhD, Доцент, Білосток, Poland