Екологічна безпека та природокористування

«Екологічна безпека та природокористування» – збірник наукових праць, в якому публікуються сучасні дослідження вітчизняних вчених і фахівців в галузях екологічної безпеки, раціонального природокористування, екологічного управління, використання сучасних інформаційних технологій для моніторингу та захисту довкілля.

Засновниками є:
Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України,
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №14146-3117 Р від 27.05.2008 р.

Збірник наукових праць включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б"), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямом «технічні науки» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886).

ISSN (онлайн-версії) - 2616-2121
ISSN (друкованої версії) - 2411-4049

Мови видання: українська, англійська, російська (змішаними мовами). Основна мова збірника – українська.

Періодичність видання – один раз на квартал. Редакційною колегією може бути прийняте рішення про випуск спареного номеру журналу. Кількість спарених номерів на рік не може перевищувати два випуски.

Науковий збірник має повнотекстову мережеву версію на різних платформах, серед яких:


Зображення домашньої сторінки журналу

Том 36, № 4 (2020): Екологічна безпека та природокористування

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Екологічна безпека

Система менеджменту екологічної безпеки – як одна із складових енергетичної ефективності PDF
Oksana M. Hunchenko, Olena S. Voloshkina, Мarina V. Kravchenko, Volodymyr I. Korinnyi 5-19
The prospects of green building developing in Ukraine on example of Poland PDF (English)
Тetiana Kryvomaz, Justyna Chmielewska, Tetiana Kanashchuk 20-31
Дослідження міграції важких металів у рослинних відходах сільського господарства PDF
Petro G. Kyrienko, Tetyana O. Klocko, Irina Y. Khomenko, Ganna M. Durnevich 32-40

Основи природокористування

Шляхи підвищення екобезпеки урбанізованого середовища у зв’язку з пандемією Covid-19 PDF
Тetiana I. Kryvomaz, Dmytro V. Varavin 41-55
Науково-теоретичне обґрунтування накопичення твердих побутових відходів Житомирщини PDF
Iryna Kotsіuba, Sergii Lyko, Vitalina Lukianova, Yevheniia Anpilova 56-65

Інформаційні ресурси та системи

Використання результатів дистанційного зондування Землі в задачах моніторингу навігаційно-гідрографічної обстановки PDF
Olexandr A. Shchyptsov, Dmitry L. Kreta, Oleksiy G. Lebid, Natalia A. Sheviakina 66-76
Вплив глибини акваторії на вітрові хвилі PDF
Vitalii V. Yakovlev, Volodymyr A. Voskoboinick, Vitalii V. Khomicky, Viktor O. Tkachenko, Oleksandr A. Voskoboinyk, Lidiia M. Tereshchenko, Andrew V. Voskoboinick, Viktoriia V. Bondar 77-88