Екологічна безпека та природокористування

«Екологічна безпека та природокористування» – збірник наукових праць, в якому публікуються сучасні дослідження вітчизняних вчених і фахівців в галузях екологічної безпеки, раціонального природокористування, екологічного управління, використання сучасних інформаційних технологій для моніторингу та захисту довкілля.

Засновниками є:
Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України,
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №14146-3117 Р від 27.05.2008 р.

Збірник наукових праць включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямом «технічні науки» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 № 1604).

ISSN (онлайн-версії) - 2616-2121
ISSN (друкованої версії) - 2411-4049

Мови видання: українська, англійська, російська (змішаними мовами). Основна мова збірника – українська.

Періодичність видання – один раз на квартал. Редакційною колегією може бути прийняте рішення про випуск спареного номеру журналу. Кількість спарених номерів на рік не може перевищувати два випуски.

Науковий збірник має повнотекстову мережеву версію на різних платформах, серед яких:Том 33, № 1 (2020): Екологічна безпека та природокористування

Зміст

Екологічна безпека

Техногенне навантаження на складові довкілля при утворенні і накопиченні відходів у регіонах Північно-західного Причорномор’я PDF (English)
Angelina V. Chugai, Tamerlan A. Safranov 5-17
Оцінка і прогнозування паводкових ризиків в річкових басейнах PDF
Oleksiy V. Petrochenko 18-41
Елементи-супутники уранового зруденіння альбітитової формації Українського щита та їх вплив на навколишнє середовище PDF
Yuri O. Fomin, Yuri M. Demikhov, Valentyn G. Verkhovtsev, Tamara V. Dudar, Natalya N. Borisova, Zinaida N. Kravchuk 42-58
До оцінки зсувонебезпечності з урахуванням сейсмічних впливів PDF
Anatolii P. Sirenko 59-68

Основи природокористування

Вплив якості зрошувальної води на екомеліоративний стан ґрунтів PDF (English)
Bakhtiyar Mursal Mammadov 69-74
Оцінювання ризику від аварійних ситуацій під час зберігання гальванічних відходів PDF
Volodymyr D. Pohrebennyk, Anatoly A. Nester 75-86

Інформаційні ресурси та системи

Обчислювальні процедури тематичної обробки космічних знімків в інтересах моніторингу аграрних ресурсів (частина 2) PDF
Anatolii V. Kuzmin, Leonid D. Grekov, Nataliia M. Kuzmina, Oleksii A. Petrov, Olena M. Medvedenko 87-94
Формування динамічної моделі оперативного моніторингу рівня забруднення екосистеми внаслідок аварій на об’єктах ядерної енергетики PDF
Vadym Tiutiunyk, Oleksandr Sobol, Vladimir Kalugin, Julia Zakharchenko 95-114
Mетод побудови математичної моделі шаруватих течій PDF
Dmytro I. Cherniy 115-130