Valerii F. Frolov

Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури.

e-mail: frolov.vf@knuba.edu.ua

ORCID

Народився 3 серпня 1947 року в м. Анадир Чукотського національного округу у родині військовослужбовця.
У 1965 році закінчив СШ №9 в м. Коломия Івано-Франківської області. У 1968 році закінчив Харківське ВАУЗ за спеціальністю «Експлуатація обчислювальних машин». З 1968 по 1973 роки проходив службу в Групі радянських військ в Німеччині, а потім до 1990 року – у Київському ВВАІУ і до 1993 року в Іркутському ВВАІУ. У 1980 році закінчив Ризьке ВВАІУ ім. Я. Алксніса за спеціальністю «Авіаційне обладнання літальних апаратів».
У 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Алгоритми функціонального діагностування газотурбінних двигунів на перехідних режимах» в Київському ВВАІУ. У 1993 році в званні полковника звільнився з військової служби.
З 1999 р. по 2018 р. перебував на різних посадах в Державному космічному агентстві України, працював до 2017 року за сумісництвом професором кафедри аерокосмічного моніторингу в Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління.
У 2017 році захистив докторську дисертацію на тему «Методологія екологічного моніторингу навколоземного космічного простору». Впродовж 2017 – 2018 р.р. - завідувач кафедри «Космічних та телекомунікаційних систем» в Державному університеті телекомунікацій, а з 2018 по 2021 р.р. очолював кафедру екології Національного авіаційного університету. За цей період на кафедрі було захищено 5 докторських та 4 кандидатські дисертації, був офіційним опонентом 4 докторських та 4 кандидатських дисертацій.
Ветеран збройних сил, має нагороди за бездоганну службу та інші нагороди Збройних сил, нагороджений медаллю П. Могили «За розвиток вищої освіти України», відзначений нагрудними знаками “Почесний працівник космічної галузі України”, “Ветеран космічної галузі” та Золотою зіркою космонавта Л. Каденюка, відмінник освіти України.
Автор 4 монографій, 4 патентів та 3 авторських свідоцтв, 54 публікацій у наукових виданнях та 4 робіт, що індексуються в міжнародній наукометричній базі даних SCOPUS, член редколегії наукового журналу «Екологічна безпека та технології захисту довкілля», член спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека (технічні науки) в Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління.

Наукові інтереси: розробка матеріалів для захисту оболонок космічних систем від радіаційного випромінювання, розробка технології боротьби з космічними умовами, вивчення мікрогравітацій рослин та клітини в наземних умовах застосування.