Поточний номер

Том 50 № 2 (2024): Екологічна безпека та природокористування
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-06-28

Весь випуск

Цивільна безпека

Інформаційні технології та математичне моделювання

Переглянути всі випуски

«Екологічна безпека та природокористування» – збірник наукових праць, в якому публікуються сучасні дослідження вітчизняних вчених і фахівців в галузях екологічної безпеки, раціонального природокористування, екологічного управління, використання сучасних інформаційних технологій для моніторингу та захисту довкілля.

Засновниками є:
Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України,
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №14146-3117 Р від 27.05.2008 р.

Ідентифікатор R30-2590 в реєстрі суб'єктів в сфері друкованих медіа (Рішення №223, Протокол №4 від 01.02.2024 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення).

Збірник наукових праць включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б"), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук та доктора філософії за напрямом "технічні науки" за спеціальностями 101, 183 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 No. 886), 263 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.11.2022 No. 1026), 122 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2023 No. 1543).

ISSN (онлайн-версії) - 2616-2121
ISSN (друкованої версії) - 2411-4049

Мови видання: українська, англійська. Основна мова збірника – українська.

Періодичність видання – один раз на квартал. Редакційною колегією може бути прийняте рішення про випуск спареного номеру журналу. Кількість спарених номерів на рік не може перевищувати два випуски.

Науковий збірник має повнотекстову мережеву версію на різних платформах, серед яких: