Екологічна безпека та природокористування

«Екологічна безпека та природокористування» – збірник наукових праць, в якому публікуються сучасні дослідження вітчизняних вчених і фахівців в галузях екологічної безпеки, раціонального природокористування, екологічного управління, використання сучасних інформаційних технологій для моніторингу та захисту довкілля.

Засновниками є:
Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України,
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №14146-3117 Р від 27.05.2008 р.

Збірник наукових праць включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямом «технічні науки» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 № 1604).

ISSN (онлайн-версії) - 2616-2121
ISSN (друкованої версії) - 2411-4049

Мови видання: українська, англійська, російська (змішаними мовами). Основна мова збірника – українська.

Періодичність видання – один раз на квартал. Редакційною колегією може бути прийняте рішення про випуск спареного номеру журналу. Кількість спарених номерів на рік не може перевищувати два випуски.

Науковий збірник має повнотекстову мережеву версію на різних платформах, серед яких:


Том 30, № 2 (2019): Екологічна безпека та природокористування

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Екологічна безпека

Оцінка вмісту важких металів у ґрунтах та інших компонентах ландшафту в районах захоронення твердих побутових відходів PDF
Oleksandr T. Azimov, Oleksandr M. Trofymchuk, Iryna V. Kuraeva, Sergii P. Karmazinenko 5-17
Моделювання еволюції нелінійних екосистем PDF
Sergii I. Azarov, Oleksii S. Zadunaj 18-29
Ідентифікація режиму фільтрації на земляній греблі в умовах неповноти даних PDF (English)
Alla V. Demianiuk, Dmytro V. Stefanyshyn 30-43

Основи природокористування

Експедиційні дослідження параметрів екологічного стану затоки Бакота PDF
Oleksandr М. Trofymchuk, Gryhorii Ya. Krasovsky, Valentyn V. Radchuk, Vasil M. Trysnyuk, Igor V. Radchuk, Dmytro L. Kreta, Snizhana A. Zagorodnya, Natalia A. Sheviakina, Viacheslav O. Okhariev, Taras V. Trysnyuk, Viktor O. Shumeiko, Oleksandr V. Atrasevych, Viacheslav Y. Vishnyakov 44-55
Вирішення проблеми використання пластику; потужна кампанія за інноваційне управління відходами PDF (English)
Maria Eva Rosalyn, Dwinanto Kurniawan 56-66

Інформаційні ресурси та системи

Щодо розвитку загроз функціонування інформаційних систем і методологічні питання оцінки ефективності системи забезпечення інформаційної безпеки PDF
Ihor B. Chepkov, Valerii V. Zubariev, Oleksandr O. Sverhunov, Oleksandr V. Zubariev 67-90
Еволюція управління – від ситуаційного до трансдисциплінарного PDF
Oleksandr Y. Stryzhak, Нrihorii M. Potapov, Vitalii V. Prychodniuk, Roman I. Chepkov 91-112
Формування оптимальних по Парето рішень відмов ґрунтової основи в умовах сейсмічної небезпеки PDF
Anatolii P. Sirenko 113-122