Екологічна безпека та природокористування

«Екологічна безпека та природокористування» – збірник наукових праць, в якому публікуються сучасні дослідження вітчизняних вчених і фахівців в галузях екологічної безпеки, раціонального природокористування, екологічного управління, використання сучасних інформаційних технологій для моніторингу та захисту довкілля.

Засновниками є:
Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України,
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №14146-3117 Р від 27.05.2008 р.

Збірник наукових праць включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б"), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямом «технічні науки» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886).

ISSN (онлайн-версії) - 2616-2121
ISSN (друкованої версії) - 2411-4049

Мови видання: українська, англійська, російська (змішаними мовами). Основна мова збірника – українська.

Періодичність видання – один раз на квартал. Редакційною колегією може бути прийняте рішення про випуск спареного номеру журналу. Кількість спарених номерів на рік не може перевищувати два випуски.

Науковий збірник має повнотекстову мережеву версію на різних платформах, серед яких:


Зображення домашньої сторінки журналу

Том 35, № 3 (2020): Екологічна безпека та природокористування

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Екологічна безпека

Геохімічні характеристики ґрунтових утворень районів захоронення побутових відходів за результатами екологічних досліджень PDF
Oleksandr M. Trofymchuk, Iryna V. Kuraeva, Oleksandr T. Azimov, Sergii P. Karmazinenko, Kateryna S. Zlobina 5-21
Сomprehensive content of safety of vital activity PDF
Gennadiy N. Sadicov, Petro G. Kyrienko, Sergii O. Lobov 22-29

Основи природокористування

Енергоощадна технологія переробки гальванічних шламів з одержанням радіопоглинаючих матеріалів PDF
Dmitry N. Samchenko, Gennadii М. Kochetov, Aleksey Vasiliev 30-43
Розрахунок утриманого поверхневого стоку покрівлею німецького виробника PDF
Tetiana M. Tkachenko, Ivan O. Prokopenko 44-56

Інформаційні ресурси та системи

Удосконалення захисної огороджувальної дамби морського підхідного каналу Дунай-Чорне море PDF
Vitalii V. Khomicky, Borys M. Ostroverkh, Viktor A. Tkachenko, Vladimir A. Voskoboinick, Lidiia M. Tereshchenko 57-77
Фізичне моделювання розмиву донних заглиблень PDF
Iryna M. Gorban, Anna S. Korolova, Georgiy P. Sokolovsky, Pavlo Y. Romanenko, Stepan M. Srebnyuk 78-93
Врахування динамічних впливів на геотехнічні споруди в умовах ущільненої міської забудови на прикладі м. Києва PDF
Yurii Ischenko, Andrii Vusatiuk 94-110