Екологічна безпека та природокористування

«Екологічна безпека та природокористування» – збірник наукових праць, в якому публікуються сучасні дослідження вітчизняних вчених і фахівців в галузях екологічної безпеки, раціонального природокористування, екологічного управління, використання сучасних інформаційних технологій для моніторингу та захисту довкілля.

Засновниками є:
Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України,
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №14146-3117 Р від 27.05.2008 р.

Збірник наукових праць включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б"), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямом «технічні науки» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886).

ISSN (онлайн-версії) - 2616-2121
ISSN (друкованої версії) - 2411-4049

Мови видання: українська, англійська, російська (змішаними мовами). Основна мова збірника – українська.

Періодичність видання – один раз на квартал. Редакційною колегією може бути прийняте рішення про випуск спареного номеру журналу. Кількість спарених номерів на рік не може перевищувати два випуски.

Науковий збірник має повнотекстову мережеву версію на різних платформах, серед яких:


Зображення домашньої сторінки журналу

Том 34, № 2 (2020): Екологічна безпека та природокористування

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Екологічна безпека

Зелені стандарти для покращення офісної діяльності в нових умовах PDF
Тetyana I. Kryvomaz, Nina S. Karpenko 5-21
Система екологічного моніторингу забрудненння педосфери нафтопродуктами PDF
Vasyl M. Trysnyuk, Vyacheslav O. Okharev, Taras V. Trysnyuk, Yuriy M. Holovan 22-29
Енергоощадна переробка гальванічних шламів феритизаційним методом PDF
Bogdan Yemchura, Gennadii Kochetov, Aleksey Vasiliev, Dmitry Samchenko 30-42
Вплив сміттєзвалищ на показники захворюваності сільського населення та поширеності серед нього хвороб PDF
Svitlana Delehan-Kokaiko, Gennadiy Slabkiy, Vitalina Lukianova, Yevheniia Anpilova 43-52

Основи природокористування

Батиметричні дослідження озера Світязь в околі розташування можливих підземних джерел його водопостачання PDF
Olga V. Alokhina, Mykola M. Korus, Dariia V. Ivchenko, Natalia A. Pits, Vitaliy V. Turych 53-71
Модель взаємодії забруднення з водною техногенно навантаженою екосистемою PDF
Sergii I. Azarov, Olena V. Kharlamova 72-80
The impact of climate change on soil fertility in the Central region of Azerbaijan PDF (English)
Fazil Tatarxan Jafarov, Mustafa Gilman Mustafayev 81-87
Аналіз методів дослідження негативного впливу на мезофауну та мікробіологію ґрунтів, забруднених розчинами піноутворювачів для гасіння пожеж PDF
Sergіi S. Poroshenko 88-98

Інформаційні ресурси та системи

Аналіз методичних підходів до оцінювання стійкості екосистем PDF
Sergii I. Azarov, Oleksii S. Zadunaj 99-110
Геотехнічний моніторинг при реконструкції Поштової площі в м. Києві PDF
Yurii Ischenko 111-122