Екологічна безпека та природокористування

«Екологічна безпека та природокористування» – збірник наукових праць, в якому публікуються сучасні дослідження вітчизняних вчених і фахівців в галузях екологічної безпеки, раціонального природокористування, екологічного управління, використання сучасних інформаційних технологій для моніторингу та захисту довкілля.

Засновниками є:
Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України,
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №14146-3117 Р від 27.05.2008 р.

Збірник наукових праць включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямом «технічні науки» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 № 1604).

ISSN (онлайн-версії) - 2616-2121
ISSN (друкованої версії) - 2411-4049

Мови видання: українська, англійська, російська (змішаними мовами). Основна мова збірника – українська.

Періодичність видання – один раз на квартал. Редакційною колегією може бути прийняте рішення про випуск спареного номеру журналу. Кількість спарених номерів на рік не може перевищувати два випуски.

Науковий збірник має повнотекстову мережеву версію на різних платформах, серед яких:


Зображення домашньої сторінки журналу

Том 29, № 1 (2019): Екологічна безпека та природокористування

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF (English)

Зміст

Екологічна безпека

Зелене будівництво BREEAM в Україні PDF
Тetyana I. Kryvomaz, Irene Scudu, David Leonard, David Minter 5-15
Ситуаційно-прогностичне моделювання небезпеки повеней в долині річки Дністер біля міста Галич PDF
Dmytro V. Stefanyshyn, Vasyl M. Korbutiak, Yulija D. Stefanyshyna-Gavryliuk 16-27
Забезпечення умов екологічної безпеки поверхневих водойм України шляхом розрахунку величин їх асиміляційної ємності PDF
Daria V. Kulikova, Anneta A. Yurchenko 28-39

Основи природокористування

Екологічна небезпека території гірничо-хімічних підприємств PDF
Volodymyr D. Pohrebennyk, Elvira A. Dzhumelia 40-53
Концептуалізація латентних екосистемних послуг PDF
Tetiana V. Morozova, Vitalina V. Lukianova, Yevheniia S. Anpilova 54-64
Переносний пристрій для очищення води PDF
Petro G. Kyriienko, Valentyna V. Kyriienko, Andriy V. Chumachenko 65-70

Інформаційні ресурси та системи

Онтологія екскурсії 3D панорамою віртуального музею PDF
Andrii V. Honchar, Maryna A. Popova, Oleksandr Ye. Stryzhak 71-78
До аналізу методів розрахунку стійкості схилів та їх класифікації PDF
Anatolii P. Sirenko 79-86
Моделювання різномасштабних гідрологічних процесів в акваторії PDF
Volodymyr A. Voskoboinick, Oleksandr A. Voskoboinyk, Dmytro I. Cherniy 87-98