Екологічна безпека та природокористування

«Екологічна безпека та природокористування» – збірник наукових праць, в якому публікуються сучасні дослідження вітчизняних вчених і фахівців в галузях екологічної безпеки, раціонального природокористування, екологічного управління, використання сучасних інформаційних технологій для моніторингу та захисту довкілля.

Засновниками є:
Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України,
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №14146-3117 Р від 27.05.2008 р.

Збірник наукових праць включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямом «технічні науки» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 № 1604).

ISSN (онлайн-версії) - 2616-2121
ISSN (друкованої версії) - 2411-4049

Мови видання: українська, англійська, російська (змішаними мовами). Основна мова збірника – українська.

Періодичність видання – один раз на квартал. Редакційною колегією може бути прийняте рішення про випуск спареного номеру журналу. Кількість спарених номерів на рік не може перевищувати два випуски.

Науковий збірник має повнотекстову мережеву версію на різних платформах, серед яких:Том 32, № 4 (2019): Екологічна безпека та природокористування

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Екологічна безпека

Техногеологічна карта Старунського геодинамічного полігону на Прикарпатті PDF
Oleh M. Adamenko, Halyna D. Stelmakhovych, Mykola I. Mosiuk 5-22
Розробка управлінських заходів щодо приведення території Карпатського біосферного заповідника до міжнародних вимог PDF (English)
Mykola P. Rybak, Vitalina V. Lukianova, Victoriia O. Khrutba, Yevheniia S. Anpilova 23-31

Основи природокористування

До питання оцінки прогнозу змін гідрогеологічних умов техноекосистеми Селидівської групи шахт PDF
Oleg А. Ulytsky, Victor M. Yermakov, Oksana V. Lunova, Katerina Y. Boiko 32-42
Деякі критичні зауваження щодо якості звітів з оцінки впливу на довкілля малих гідроелектростанцій в Україні PDF
Dmytro V. Stefanyshyn, Yurii S. Vlasiuk 43-59
Захист пляжу активними берегозахисними спорудами PDF
Vitalii V. Khomicky, Volodymyr A. Voskoboinick, Anatolii G. Kharchenko, Oleksandr A. Voskoboinyk, Lidiia M. Tereshchenko, Andrey V. Voskoboinick, Ivan A. Nikitin 60-77

Інформаційні ресурси та системи

Аналіз природних катастроф та їх впливу на довкілля PDF
Sergii I. Azarov, Oleksii S. Zadunaj 78-91
Оцінка візуальної якості довкілля Солом’янського району міста Києва PDF (English)
Margaryta M. Radomska, Mykhailo V. Yurkiv, Alina V. Husieva 92-104