Екологічна безпека та природокористування

«Екологічна безпека та природокористування» – збірник наукових праць, в якому публікуються сучасні дослідження вітчизняних вчених і фахівців в галузях екологічної безпеки, раціонального природокористування, екологічного управління, використання сучасних інформаційних технологій для моніторингу та захисту довкілля.

Засновниками є:
Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України,
Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №14146-3117 Р від 27.05.2008 р.

Збірник наукових праць включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямом «технічні науки» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 № 1604).

ISSN (онлайн-версії) - 2616-2121
ISSN (друкованої версії) - 2411-4049

Мови видання: українська, англійська, російська (змішаними мовами). Основна мова збірника – українська.

Періодичність видання – один раз на квартал. Редакційною колегією може бути прийняте рішення про випуск спареного номеру журналу. Кількість спарених номерів на рік не може перевищувати два випуски.

Науковий збірник має повнотекстову мережеву версію на різних платформах, серед яких:


Зображення домашньої сторінки журналу

Том 31, № 3 (2019): Екологічна безпека та природокористування

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF (English)

Зміст

Екологічна безпека

Ameliorative state of irrigative soils of the Mughan plain depending on salinization degree and type PDF
Mustafa Gilman Mustafayev, Bakhtiyar Mursal Mammadov, Nisa Mustafa Huseynova 5-10
Оцінка додаткового сейсмічного ризику руйнування споруд на підтоплених лесах та лесово-суглинистих породах в Україні PDF
Olexij G. Rogozhin, Yevheniy O. Yakovlev 11-22
Збройний конфлікт як фактор екологічного ризику на об’єктах водопостачання на сході України (на прикладі каналу «Сіверський Донець – Донбас» КП «Компанія «Вода Донбасу») PDF
Olexandra V. Buglak, Katerina Y. Boiko, Oksana V. Lunova 23-32

Основи природокористування

Feasibility analysis of construction of new hydropower plants in Ukraine taking into account the risk of unused possibilities PDF
Dmytro V. Stefanyshyn 33-45
Аналіз стійкості екосистем PDF
Sergii I. Azarov, Oleksii S. Zadunaj 46-56
Оцінка рівня екологічної безпеки урбоекосистем за станом атмосферного повітря PDF
Olena V. Barabash 57-63

Інформаційні ресурси та системи

Формалізація процесу математичного моделювання адаптивної зміни структури кодів в безпроводових засобах передачі даних PDF
Borys V. Horlynskyi, Sergei V. Zaitsev, Svitlana P. Kaznadiy, Lilia I. Zaitsevа 64-78
Про деякі проблеми оцінки впливу на довкілля малих гідроелектростанцій в Україні PDF
Yurii S. Vlasiuk, Dmytro V. Stefanyshyn 79-92