Том 28, № 4 (2018)

Екологічна безпека та природокористування

DOI: https://doi.org/10.32347/2411-4049.2018.4

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF (English)

Зміст

Екологічна безпека

Концептуальні підходи щодо організації моніторингу геологічного середовища і мінеральних ресурсів України в сучасних умовах PDF
O.М. Trofymchuk, M.M. Коrzhnev, Ye.O. Yakovlev, M.М. Kurylo, S.K. Коshаrnа 7-26
Стан якості питної води на прикладі м. Слупськ (Польща) та Жидачівського району (Україна) PDF
V.D. Pohrebennyk, K.R. Hamkalo 27-38
Роль установ природно-заповідного фонду в екоосвітніх та рекреаційно-туристичних аспектах сталого розвитку Закарпаття PDF (English)
M.P. Rybak, V.V. Lukjanova, Ye.S. Anpilova, I.D. Yonash 39-47
Екологічна оцінка техногенного впливу на водні екосистеми малих річок Житомирської області (на прикладі р. Гнилоп'ять) PDF (English)
L.O. Vasilenko, O.G. Zhukova, A.V. Honcharenko 48-55

Основи природокористування

Прогнозування біосферних процесів за допомогою синергетики PDF (English)
S.I. Azarov, O.S. Zadunaj 56-64
Особливості евтрофікації водоймищ елементами агрохімічних добрив PDF (English)
О.S. Greben, O.М. Trofymchuk 65-70
Вплив природно-кліматичних чинників на коливання водності озер природоохоронних територій PDF (English)
O.V. Alokhina, O.L. Ivantyshyn, M.M. Korus, V.V. Koshovyy, M.O. Popov, B.P. Rusyn 71-81
Методика розрахунків забруднення ґрунтових вод на землях зрошення та прилеглих територіях PDF (English)
S.V. Telyma, V.S. Kremez 82-93
Підходи до створення інтегрованої системи управління твердими побутовими відходами: класифікація відходів упаковки PDF (English)
I.I. Koval, V.D. Pohrebennyk 94-102

Інформаційні ресурси та системи

Інформаційно-аналітичний комплекс підтримки процесів трансдисциплінарних досліджень PDF
V.V. Prychodniuk, O.Ye. Stryzhak, S.I. Gaiko, R.I. Chepkov 103-119
Засоби ДЗЗ та ГІС для просторового аналізу якості поверхневих вод та забруднення ґрунтів PDF (English)
D.L. Kreta, V.I. Klymenko, Ye.S. Anpilova 120-127
Моніторинг потенційних зон самозаймання лісу за даними дистанційного зондування хмарного покриву PDF (English)
I.G. Krasovska, K.O. Buravchenko, K.A. Tsviashchenko 128-132
Оцінка інтегральних характеристик матеріалів залізобетонних конструкцій методом поверхневої хвилі PDF
A.Ye. Vusatiuk, G.G. Fareniuk 133-143