DOI: https://doi.org/10.32347/2411-4049.2019.4.23-31

Розробка управлінських заходів щодо приведення території Карпатського біосферного заповідника до міжнародних вимог

Mykola P. Rybak, Vitalina V. Lukianova, Victoriia O. Khrutba, Yevheniia S. Anpilova

Анотація


Сучасні екологічні проблеми заповідних територій мають не просто загальнодержавний, а й глобальний характер. А тому вирішення управлінських проблем цих територій нашої держави і приведення їх до міжнародних вимог стає дедалі актуальнішим.
Метою дослідження є розробка заходів, спрямованих на створення транзитної зони Карпатського біосферного резервату в контексті сталого розвитку.
Матеріали та методи дослідження. З традиційних загальнонаукових методів застосовувалися: аналіз і синтез; порівняння та аналогія; узагальнення та абстрагування; управління проектами (планування і здійснення заходів щодо створення транзитної зони Карпатського біосферного резервату).
Актуальність даної роботи є досить високою. Заповідна справа на Україні розвивається та удосконалюється з кожним роком. Процес збільшення природно-заповідних територій актуальний не тільки в Україні, але і за її межами. На жаль, правова база нашої держави у сфері заповідної справи не повністю забезпечує належне використання, відтворення та охорону територій біосферних заповідників.
Карпатський біосферний заповідник є одним з найбільших природоохоронних, наукових, еколого-освітніх центрів Карпатського регіону. Із 1993 року він входить до Міжнародної мережі біосферних резерватів МАБ-ЮНЕСКО.
У статті наведено приклад приведення території біосферного заповідника до міжнародних вимог, що висуваються до біосферних резерватів; визначено основні напрями діяльності, спрямовані на взаємодію адміністрації Карпатського біосферного заповідника із місцевими громадами та розроблено рекомендації щодо впровадження заходів забезпечення утворення транзитної зони біосферного резервату в Україні.
Окремі питання залишились неврегульованими, а деякі вирішені лише частково, тому вкрай актуальним залишається питання удосконалення існуючої нормативно-правової бази з урахуванням відповідних міжнародних зобов’язань України у сфері подальшого розвитку заповідної справи.


Ключові слова


сталий розвиток; природно-заповідний фонд; біосферний резерват; транзитна зона

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Categories, objectives and criteria for protected areas. (1978). Morges: IUCN.

Rybak, M. P., & Proc, M. D. (2014). Sushasnij stan, problem ta shljaxi pokrashennja oxoroni teritorii Karpatskogo biosfernogo zapovednika. [Modern state, problems and ways of improvement of guard of territory of biosphere reserve of Carpathians]. In Osnovy upravlinnia biosfernymy rezervatamy v Ukraini. Mizhnarodnyi naukovo-praktychnyi seminar «Rozvytok systemy biosfernykh rezervativ v Ukraini» (1-3 zhovtnia 2014 roku, Uzhanskyi natsionalnyi pryrodnyi park, Zakarpatska oblast) (pp. 258–261). Ujgorod: КP «Ujgorod city print». (in Ukrainian).

Zakon Ukraini «Pro prirodno-zapovidnij fond Ukraini». (1992). [Law of Ukraine «About the naturally protected fund of Ukraine»: on June, 16, 1992]. Kiev: Vidomosti Verhovnoi Radi Ukraini (in Ukrainian).

Didyx, Ja. P., Parchuk, G. V. (2014). Stan ta perspektivi rozvitku merezhі bіosfernih rezervatіv v Ukraїnі [The state and prospects of development of network of biosphere резерватів are in Ukraine]. In Osnovy upravlinnia biosfernymy rezervatamy v Ukraini. Mizhnarodnyi naukovo-praktychnyi seminar «Rozvytok systemy biosfernykh rezervativ v Ukraini» (1-3 zhovtnia 2014 roku, Uzhanskyi natsionalnyi pryrodnyi park, Zakarpatska oblast) (pp. 144–150). Ujgorod: КP «Ujgorod city print» (in Ukrainian).

Vidannja ta publіkacії Karpats'kogo bіosfernogo zapovіdnika [Edition and publications of biosphere reserve of Carpathians]. (n.d.). Retrieved January 18, 2019, from http://cbr.nature.org.ua/vydan_u.htm

Rekomendacії mіzhnarodnogo naukovo-praktichnogo semіnaru «Rozvitok sistemi bіosfernih rezervatіv v Ukraїnі». (2014). [Recommendations of international research and practice seminar are "Development of the system of biosphere резерватів in Ukraine"]. In Osnovy upravlinnia biosfernymy rezervatamy v Ukraini. Mizhnarodnyi naukovo-praktychnyi seminar «Rozvytok systemy biosfernykh rezervativ v Ukraini» (1-3 zhovtnia 2014 roku, Uzhanskyi natsionalnyi pryrodnyi park, Zakarpatska oblast). Ujgorod: КP «Ujgorod city print». (in Ukrainian).

Rybak, М. P. (2016). Pro privedennja teritorіal'noї strukturi Karpats'kogo bіosfernogo rezervatu (Ukraїna) u vіdpovіdnіst' do kriterіїv Statutnih ramok (Polozhennja) Vsesvіtn'oї merezhі bіosfernih rezervatіv MAB JuNESKO [About bringing of territorial structure of biosphere резервату of (Ukraine) Carpathians to conformity with the criteria of the Regulation scopes (Position) of the World network of biosphere резерватів of МАБ of UNESCO]. Green Carpathians, (1-4), 6-9. (in Ukrainian).

Sevilian strategy: aim and task. (n.d.). Retrieved January 18, 2019, from http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Mykola P. Rybak, Vitalina V. Lukianova, Victoriia O. Khrutba, Yevheniia S. Anpilova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (онлайн-версії) - 2616-2121
ISSN (друкованої версії) - 2411-4049