Інформаційно-технічне моделювання ліквідації наслідків військових дій та техногенних катастроф на території України

Автор(и)

  • В.М. Триснюк Доктор технічних наук, професор, завідувач відділу досліджень навколишнього середовища Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9920-4879
  • В.А. Дзюба Аспірант Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України, Київ, Україна https://orcid.org/0009-0004-9576-814X
  • В.Ю. Тимчук Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, докторант штатний науково-організаційного відділу Національної академії Сухопутних військ, Львів, Україна https://orcid.org/0000-0002-3549-2813

DOI:

https://doi.org/10.32347/2411-4049.2024.1.143-154

Ключові слова:

інформаційні технології, екосистема, військові дії, техногенні катастрофи, цільова ефективність, Парето-функція, моделювання, системний підхід

Анотація

Роботу присвячено розв’язанню науково-практичного завдання моделювання ліквідації наслідків військових дій та техногенних катастроф на території України.
Військові дії та надзвичайні ситуації представляють собою обстановку, що призводить до шкідливих соціальних, економічних та екологічних наслідків. У кризовому періоді виконуються рятувальні заходи, що спрямовані на локалізацію наслідків прояву джерел загрози і збільшення живучості регіональних компонентів у зонах ураження. Територіальна розподіленість, різнорідність, багатозв’язність і динамічність уражаючих впливів і захисних заходів значно ускладнюють процеси управління природно-техногенною безпекою. Метою статті є формулювання постановки задачі моделювання ліквідації наслідків військових дій та техногенних катастроф на території України, користуючись принципами системного підходу. Наведена класифікація джерел надзвичайних ситуацій, виходячи із причин виникнення, різних видів об’єктів ураження в залежності від характеру поведінки в екстремальних умовах, різні види ресурсів захисту, які реалізують необхідні захисні заходи. Для пошуку оптимального плану застосування сил і засобів системи техногенної безпеки на етапі ліквідації наслідків військових дій та техногенних катастроф використаний програмно-цільовий підхід до планування з використанням Парето-функції системи. Розглянуті пряма та обернена задачі пошуку оптимального плану. Відбір об'єктів для прямої задачі проводиться у відповідності до їхньої пріоритетності. При вирішенні оберненої задачі відбір об'єктів проводиться до досягнення заданого рівня системного ефекту, що накопичується в процесі відбору. У кризових ситуаціях, спричинених небезпечними подіями, важливо вживати ефективні рятувальні заходи для локалізації та зменшення наслідків випадкових і загрозливих ситуацій. Головною метою таких заходів є не тільки збільшення живучості регіонів у зонах ураження, але й забезпечення швидкого відновлення нормального функціонування суспільства після кризи.

Посилання

Law of Ukraine "On Civil Defense of Ukraine" dated February 28, 1991.

Gusev, A.A., Kozmenko, S.N., & Kozmenko, O.V. (2000). Emergency situations: economic damage and investments in prevention. Economics and mathematical methods, 36(1), 36–46.

Belov, P.G. (1999). Modeling of hazardous processes in the technosphere: Methodological manual. Kyiv: KMUGA.

General requirements for the development and location of potentially dangerous industries, taking into account the risk of emergency situations of man-made origin. (1995). National Academy of Sciences of Ukraine, Council for the Study of Productive Forces of Ukraine. Scientific supervisors: member-cor. NAS of Ukraine S.I. Doroguntsov and Lieutenant General V.F. Grechaninov. Kyiv [in Ukrainian].

Civil Protection Code of Ukraine dated 02.10.2012 No. 5403-VI. Retrieved January, 26, 2024 from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text [in Ukrainian].

Trofymchuk, O.M., Adamenko, O.M., & Trysnyuk, V.M. (2021). Geoinformation technologies for environmental protection of the nature reserve fund. Institute of Telecommunications and Global Information Space of the National Academy of Sciences of Ukraine; Ivano-Frankivsk national technical University of Oil and Gas. Ivano-Frankivsk: Suprun V.P. ISBN 978-617-7468-53-9 [in Ukrainian].

Trysnyuk, V., Trysnyuk, T., Okhariev, V., Shumeiko, V., & Nikitin, A. (2018). Cartographic Models of Dniester River Basin Probable Flooding. Сentrul Universitar Nord Din Bala Mare, 1, 61–67.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Триснюк, В., Дзюба, В., & Тимчук, В. (2024). Інформаційно-технічне моделювання ліквідації наслідків військових дій та техногенних катастроф на території України. Екологічна безпека та природокористування, 49(1), 143–154. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2024.1.143-154

Номер

Розділ

Інформаційні технології та математичне моделювання