Застосування інтегративної інформаційної технології в процесах оцінювання наукових установ

Автор(и)

  • О.В. Нестеренко Доктор технічних наук, доцент, старший дослідник, завідувач кафедри інформаційних технологій, Міжнародний європейський університет, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5329-889X
  • В.Б. Поліщук Кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник, Державне підприємство «Український науковий центр розвитку інформаційних технологій», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6991-0617
  • С.С. Жарінов Директор, Державне підприємство «Український науковий центр розвитку інформаційних технологій», Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-3568-8127

DOI:

https://doi.org/10.32347/2411-4049.2024.1.126-142

Ключові слова:

метод аналізу ієрархій, схвальне голосування, візуалізація, графи, науково-технічна діяльність, інституційне оцінювання

Анотація

В статті пропонується вирішення науково-прикладної задачі автоматизації підтримки прийняття рішень щодо перегляду критеріїв і показників, що застосовуються при оцінюванні наукових установ, яким надається підтримка держави. Дана тематика має значну актуальність як в умовах військового стану, так і при відновленні країни у мирний час. Для вирішення даної задачі запропонована інформаційна технологія підтримки прийняття рішень експертами на основі інтеграційної методології, що передбачає структурування даних, підтримку експертних суджень та візуалізацію процесів прийняття рішень з застосуванням методів схвального голосування, аналізу ієрархій, аналітичних мереж, комп’ютерних онтологій та елементів теорії графів. Наведено стислий опис інтегративної методології та когнітивного процесу розв’язання неструктурованих багатокритеріальних задач, що підтримується цією методологією. Функціональність розробленого програмного інструментарію розглянуто на ілюстративному прикладі щодо визначення критеріальної бази оцінювання наукових установ. Представлено елементи онтологічної бази оцінювання, ієрархічну модель задачі вибору варіантів системи кількісного оцінювання, а також результати процедури визначення експертами ваг критеріїв для оцінювання альтернатив та проведення попарних порівнянь альтернатив. Проведені дослідження свідчать, що розроблена методологія та програмний інструментарій, які попередньо були апробовані в установах сектору безпеки і оборони, можуть застосовуватись й в інших структурах державного управління. Отримані результати, шо спрямовані на підвищення рівня ефективності оцінювання наукових установ, можуть бути використані для підтримки прийняття рішень в різних напрямках управління науково-технічною діяльністю.

Посилання

Brighenti, A.M. (2021). Science evaluation – As it is, as it could be. Social Science Information, 60(3), 324–328. https://doi.org/10.1177/05390184211021205

Pal, J.K., & Sarkar, S. (2020). Evaluation of Institutional Research Productivity. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 40(1), 58–69. https://doi.org/10.14429/djlit.40.1.14804

Shovkun, T.V. et al. (2009). Effectiveness of scientific activity: state, trends and assessment problems. Kyiv: UkrINTEI [in Ukrainian].

Odotiuk, I. (2012). Evaluation of the results of scientific activity in Ukraine: regulatory and legal aspect. Problemy innovatsiino-investytsiinoho rozvytku, 3, 38–42 [in Ukrainian].

Zhuk, L.V. (2019). Systems of scientific and scientific and technical activity of institutions of higher education of Ukraine: formation, evaluation, management. Lviv: Vyd-vo Lviv. politekhniky [in Ukrainian].

Yehorov, I.Yu., & Zhukovych, I.A. (2022). The development of approaches to the evaluation of the results of the activities of research institutions. Nauka ta naukoznavstvo, 3(117), 36–50. https://doi.org/10.15407/sofs2022.03.036 [in Ukrainian].

Kubalskyi, O.N. (2023). The phenomenon of science in the system of transformations of modern life. Nauka ta naukoznavstvo, 1(119), 35–46. https://doi.org/10.15407/sofs2023.01.035 [in Ukrainian].

Biloshchytskyi, A.O., et al. (2021). Methods of evaluating the productivity of subjects of scientific activity. Kyiv: Komprynt [in Ukrainian].

Hobday, A.J., Boschetti, F., Moeseneder, C., et al. (2020). Quantitative foresighting as a means of improving anticipatory scientific capacity and strategic planning. One Earth, 3(5). 631–644. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.10.015

Artiukhina, M.V., Dohtieva, I.O., Zharinov, S.S. et al. (2022). Digitization of management processes for the development of international scientific and technical cooperation. Aktualni problemy ekonomiky, 6-7 (252-253), 6–19 [in Ukrainian].

Pagano, A., Giordano, R., & Vurro, M.A. (2021). Decision Support System Based on AHP for Ranking Strategies to Manage Emergencies on Drinking Water Supply Systems. Water Resources Management, 35, 1–16. https://doi.org/10.1007/s11269-020-02741-y

Padilla, L.M., Creem-Regehr, S.H., Hegarty, M. et al. (2018). Decision making with visualizations: a cognitive framework across disciplines. Cogn. Research, 3, 29. https://doi.org/10.1186/s41235-018-0120-9

Eberhard, K. (2021). The effects of visualization on judgment and decision-making: a systematic literature review. Manag Rev Q. https://doi.org/10.1007/s11301-021-00235-8

Nesterenko, O., & Trofymchuk O. (2019). Patterns in forming the ontology-based environment of information-analytical activity in administrative management. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 5/2 (101). 33-42. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.180107

Xu, F.-X., Liu, X.-H., Chen, W., Zhou, C., & Cao, B.-W. (2018). An ontology and AHP based quality evaluation approach for reuse parts of end-of-life construction machinery. Mathematical Problems in Engineering. 3481030. https://doi.org/10.1155/2018/3481030

Nesterenko, O., Netesin, I., Polischuk, V., & Selin, Y. (2021). Multifunctional Methodology of Expert Evaluation Alternatives in Tasks of Different Information Complexity. Proceedings of the IEEE 3rd International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT), 226–231. https://doi.org/10.1109/ATIT54053.2021.96787428

Nesterenko, O., Netesin, I., Polischuk, V., & Trofymchuk, O. (2020). Development of a procedure for expert estimation of capabilities in defense planning under multicriterial conditions. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/2 (106), 33–43. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.208603

Polishchuk, V.B., Netesin, I.E., Nesterenko, O.V. et al. (2021). Information technologies in the management of defense resources: methodological context and examples of practical implementation. Part 2. [Ed. V. B. Polishchuk]. Kyiv: UkrNTs RIT [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Нестеренко, О., Поліщук, В., & Жарінов, С. (2024). Застосування інтегративної інформаційної технології в процесах оцінювання наукових установ. Екологічна безпека та природокористування, 49(1), 126–142. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2024.1.126-142

Номер

Розділ

Інформаційні технології та математичне моделювання