Синкретичне управління проєктами в епоху вибуху штучного інтелекту

Автор(и)

  • С. Бушуєв Д.т.н., професор, завідувач кафедри управління проєктами, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-7815-8129
  • А. Івко К.т.н., докторант кафедри управління проєктами, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3388-8355
  • Ю. Тихонович К.ю.н., докторант кафедри управління проєктами, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна https://orcid.org/0009-0007-9200-7486

DOI:

https://doi.org/10.32347/2411-4049.2024.1.85-98

Ключові слова:

синкретичне, управління, інноваційні проєкти, вибух ШІ

Анотація

З різноманітністю технологічного ландшафту стрімко зростає конвергенція інновацій та штучного інтелекту (ШІ), що створює непередбачені можливості та виклики для управління проєктами. У цій роботі представлено комплексну математичну модель для синкретичного управління інноваційними проєктами в епоху вибуху ШІ. Синкретизм у цьому контексті означає безшовне поєднання різноманітних елементів, включаючи міждисциплінарну співпрацю, технології ШІ та адаптивні методології, з метою оптимізації результатів проєкту. Запропонована модель охоплює різні аспекти управління проєктами, інновацій та інтеграції ШІ. Вона визначає етапи управління життєвим циклом проєкту, наголошуючи на розподілі ресурсів, оцінці ризиків та адаптивних стратегіях. У сфері управління інноваціями модель включає методології для генерації ідей, пошуку технологій та відкритих інновацій, визнаючи роль ШІ у формуванні інноваційного ландшафту. Важливим аспектом моделі є інтеграція технологій ШІ протягом всього проєкту. Це включає визначення відповідних випадків використання, ефективне управління даними, вибір відповідних моделей ШІ та встановлення систем підтримки прийняття рішень. Синкретичний підхід наголошує на міжфункціональній співпраці, сприяючи створенню середовища, де різні дисципліни безперешкодно сприяють успіху проєкту. Оптимізація ресурсів є ключовим аспектом, використовуючи ШІ для ефективного розподілу ресурсів, передбачення потреб у технічному обслуговуванні та покращення загальної ефективності проєкту. Етичні та правові аспекти вбудовані у модель для забезпечення відповідального використання ШІ, і у роботі описані механізми для постійного навчання та розвитку, щоб забезпечити команди необхідними навичками. Ефективність моделі оцінюється через призму моніторингу та оцінки, з визначеними ключовими показниками ефективності, постійним моніторингом та зворотними зв'язками для ітеративних покращень. Комунікація та співпраця підкреслюються, використовуючи сучасні інструменти для сприяння залученню зацікавлених сторін та ефективній роботі в команді. Ця робота здійснює свій внесок у дискусію про управління проєктами, надаючи рамкову модель, яка адаптується до динамічної природи ШІ та інновацій. Вона служить керівництвом для очільників проєктів, міждисциплінарних команд та осіб, що приймають рішення, які працюють над викликами та можливостями, що створюються синкретичним управлінням інноваційними проєктами в епоху вибуху ШІ.

Посилання

Haefner, N., Wincent, J., Parida, V., & Gassmann, O. (2021). Artificial intelligence and innovation management: A review, framework, and research agenda. Technological Forecasting and Social Change. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120392

Lokhande, A. (2022). Use of Artificial Intelligence Smart Tools in Projects. In 2022 8th International Conference on Smart Structures and Systems (ICSSS), 1-6. https://doi.org/10.1109/ICSSS54381.2022.9782273

Reim, W., Åström, J., & Eriksson, O. (2020). Implementation of Artificial Intelligence (AI): A Roadmap for Business Model Innovation. AI. https://doi.org/10.3390/ai1020011

Dwivedi, Y., at. all (2019). Artificial Intelligence (AI): Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy. Int. J. Inf. Manag., 57, 101994. https://doi.org/10.1016/J.IJINFOMGT.2019.08.002

Bushuyev, S., & Puziichuk, A. (2021). Development organizational structure for value-oriented reengineering project of construction enterprises. In 2021 IEEE 16th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 22-25 September, Lviv, Ukraine (Vol. 2, pp. 367-370). Retrieved from https://ieeexplore.ieee.org/document/9648758

Levitt, R., & Kunz, J. (1987). Using artificial intelligence techniques to support project management. Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing, 1, 3-24. https://doi.org/10.1017/S0890060400000111

Auth, G., Jöhnk, J., & Wiecha, D. (2021). A Conceptual Framework for Applying Artificial Intelligence in Project Management. In 2021 IEEE 23rd Conference on Business Informatics (CBI), 01, 161-170. https://doi.org/10.1109/CBI52690.2021.00027

Lokhande, A. (2022). Use of Artificial Intelligence Smart Tools in Projects. In 2022 8th International Conference on Smart Structures and Systems (ICSSS), 1-6. https://doi.org/10.1109/ICSSS54381.2022.9782273

Savio, R., & Ali, J. (2023). Artificial Intelligence in Project Management & Its Future. Saudi Journal of Engineering and Technology. https://doi.org/10.36348/sjet.2023.v08i10.002

Taboada, I., Daneshpajouh, A., Toledo, N., & Vass, T. (2023). Artificial Intelligence Enabled Project Management: A Systematic Literature Review. Applied Sciences. https://doi.org/10.3390/app13085014

Prifti, V. (2022). Optimizing Project Management using Artificial Intelligence. European Journal of Formal Sciences and Engineering, 5, 30-38. https://doi.org/10.26417/667hri67

Alshaikhi, A., & Khayyat, M. (2021). An investigation into the Impact of Artificial Intelligence on the Future of Project Management. In 2021 International Conference of Women in Data Science at Taif University (WiDSTaif), 1-4. https://doi.org/10.1109/WiDSTaif52235.2021.9430234

Odeh, M. (2023). The Role of Artificial Intelligence in Project Management. IEEE Engineering Management Review, 51, 20-22. https://doi.org/10.1109/EMR.2023.3309756.

Bushuyev, S., & Ivko, A. (2023). Conceptual Model of Syncretic Methodology Data of Development Projects Management for Self-managed Organizations. CEUR Workshop Proceedings, 2023, pp. 266-275.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Бушуєв, С., Івко, А., & Тихонович, Ю. (2024). Синкретичне управління проєктами в епоху вибуху штучного інтелекту. Екологічна безпека та природокористування, 49(1), 85–98. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2024.1.85-98

Номер

Розділ

Інформаційні технології та математичне моделювання