Імплементація європейських тенденцій щодо зменшення забруднюючих речовин повітря в Україні

Автор(и)

  • С.П. Шаповал Доктор технічних наук, професор, професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції Інституту будівництва та інженерних систем, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна https://orcid.org/0000-0003-4985-0930
  • С.Й. Мисак Кандидат технічних наук, старший викладач закладу вищої освіти, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна https://orcid.org/0000-0003-2064-7015
  • М.Я. Кузнецова Кандидат технічних наук, доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи Інституту енергетики та систем керування, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна https://orcid.org/0000-0002-0492-2243

DOI:

https://doi.org/10.32347/2411-4049.2024.1.5-16

Ключові слова:

енергетична ефективність, відновлювані джерела енергії, Національна енергетична стратегія, кліматичні плани, економічний розвиток

Анотація

Робота присвячена аналізу європейських тенденцій щодо зменшення викидів шкідливих речовин та вуглекислого газу. Сьогодні гострою є проблема збільшення СО2, а отже завдання декарбонізації планети є важливим завданням світової спільноти. Поряд з цим важливим є негативний вплив на екологічну ситуацію в Україні і світі загалом інших забруднюючих речовин, зокрема таких як NOx, SO2.
Для зменшення кількості забруднюючих газів у повітрі України було прийнято рішення звернутись до досвіду та практики країн Європейського Союзу (ЄС) та проаналізувати, що вже зроблено, а також, що планується зробити в цьому напрямку в майбутні десятиліття. Для цього здійснено аналіз фактичних даних щодо досягнення зниження викидів СО2, NOx, SO2 країнами Європи, а також зіставлено між собою плани щодо подальшого зниження викидів в найближчі роки цими країнами.
Теоретичні дані проведеного дослідження щодо фактичного зменшення викидів шкідливих речовин в повітря та вуглекислого газу європейськими країнами, а також їх плани щодо подальшого скорочення викидів зазначених речовин мають практичне значення, оскільки показують світові тенденції щодо цієї проблеми світового значення та мають бути застосовані в усіх подальших енергетичних планах як України, так і інших країн, де це не враховується. Тому потрібний ефективний і науково обґрунтований план економії енергії, виробництва чистої енергії, диверсифікації енергоресурсів, мета якого полягає в пришвидшеному переході на чисту енергію, підвищенні енергетичної незалежності від ненадійних постачальників і нестабільного постачання імпортного викопного палива (зокрема, пришвидшена відмова від російських викопних видів палива до 2030 р., які використовуються агресором як економічна і політична зброя), а також в допомозі в розв’язанні проблеми кліматичної кризи.

Посилання

European Commision. (2019). REPowerEU: affordable, secure and sustainable energy for Europe. Retrieved from https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en

Pistun, Y., Mysak, S., Kovalenko, T., Lys, S. (2017). Development of the analytical method for determining the armor wear of the drum ball mill. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(1-89), 45-50. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.109629

Venhryn, I., Shapoval, S., Voznyak, O., Datsko, O., Gulai, B. (2021). Modelling of optical characteristics of the Thermal Photovoltaic Hybrid Solar Collector. 2021 IEEE 16th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Lviv, Ukraine, 2021, pp. 255-258. https://doi.org/10.1109/CSIT52700.2021.9648738

Mysak, Y., Pona, O., Shapoval, S., Kuznetsova, M., Kovalenko, T. (2017). Evaluation of energy efficiency of solar roofing using mathematical and experimental research. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(8-87), 26-32. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.103853

Center for economic recovery. (2021). Report on the determination of the second national determined contribution of Ukraine to the Paris Climate Agreement. Retrieved from https://ubta.com.ua/files/20210713/Annex_1.pdf

Eurostat. (2023). Greenhouse gas emissions by source sector (source: EEA). Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_AIR_GGE__custom_4885837/default/table?lang=en

PBL Planbureau voor de Leefomgeving. (2022). Klimaat-en Energieverkenning 2022. PBL-publicatienummer: 4838.

UNFCCC. (2022). Update to the long-term strategy for climate action of the Federal Republic of Germany. Retrieved from https://unfccc.int/documents/620935

European Commission. (2020). Integrated National Energy and Climate Plan for France. Retrieved from https://energy.ec.europa.eu/system/files/2022-08/fr_final_necp_main_en.pdf

Ministry of Climate and Environment. (2021). Energy Policy of Poland until 2040. Appendix 2. Conclusions from forecast analyses for the energy sector. Retrieved from https://www.gov.pl/web/climate/energy-policy-of-poland-until-2040-epp2040

UNFCCC. (2018). Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine. Ukraine’s Greenhouse Gas Inventory 1990-2016. Retrieved from https://unfccc.int/documents/106947

Ritchie, H., Roser, M., Rosado P. (2020). CO₂ and Greenhouse Gas Emissions. OurWorldInData.org. Retrieved from. https://ourworldindata.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions

European Commision. (2019). Integrated National Energy and Climate Plan 2021-2030 The Netherlands. Retrieved from https://energy.ec.europa.eu/system/files/2020-03/nl_final_necp_main_en_0.pdf

Eurostat. (2023). Air pollutants by source sector (source: EEA). Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_AIR_EMIS__custom_4885966/default/table?lang=en

European Commision. (2019). Integrated National Energy and Climate Plan. Germany. Retrieved from https://energy.ec.europa.eu/system/files/2022-08/de_final_necp_main_en.pdf

State Statistics Service of Ukraine. (2022). Emissions of pollutants into the atmospheric air of Ukraine. Retrieved from https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fukrstat.gov.ua%2Foperativ%2Foperativ2020%2Fns%2Fns_rik%2Fvzr_apU_90_20_ue.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Шаповал, С., Мисак, С., & Кузнецова, М. (2024). Імплементація європейських тенденцій щодо зменшення забруднюючих речовин повітря в Україні. Екологічна безпека та природокористування, 49(1), 5–16. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2024.1.5-16

Номер

Розділ

Екологічна безпека та основи природокористування