Керування дощовими стоками «зеленими» покрівлями на прикладі торговельно-ділового комплексу «Перехрестя» в м. Дніпро

Автор(и)

  • Р.О. Глущенко Аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2863-1480
  • Т.М. Ткаченко Докт. техн. наук, професорка, завідувачка кафедри, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2105-5951

DOI:

https://doi.org/10.32347/2411-4049.2023.3.49-58

Ключові слова:

«зелене» будівництво, «зелена» покрівля, дощові води, зливові стоки, місто-губка, керування дощовими стоками

Анотація

Ущільнення забудови міст спричиняє заміщення міських зелених зон з негативним впливом на довкілля. Тому необхідно переходити до концепції поєднання живих рослин з будівельними конструкціями. Концепція зеленого будівництва є універсальним підходом, що дозволяє не просто зменшити ISSN: 2411-4049. Екологічна безпека та природокористування, вип. 3 (47), 2023
негативний вплив будівництва на довкілля, а навпаки, забезпечити позитивний вплив на навколишнє середовище. Цю концепцію можна застосовувати на всіх рівнях – від окремої будівлі до кварталів або населених пунктів. Однією з серйозних проблем міст є керування зливовими стоками. Вони переносять сміття, бактерії, важкі метали та інші забруднювачі через зливову каналізацію в місцеві водні шляхи. Найбільш розповсюдженим засобом управління міськими стоками є системи зливової каналізації, які мають умовну назву «сіра інфраструктура». Ці системи старіють і вимагають дорогого ремонту. Через зміни клімату обсяг стоків зростає, що призводить до перевищення пропускної спроможності систем. Забудова територій суттєво порушує водний баланс. Місто-губка дозволяє ефективно вирішувати ці проблеми завдяки максимальному наближенню функціонування забудованих територій до незабудованих. У даній роботі розробляється «зелена» покрівля на даху торговельно-ділового комплексу «Перехрестя» в м. Дніпро. Для цього проаналізовано об’єми опадів в м. Дніпро за 2022 р. Прийнято систему «Сад на даху» від компанії Зінко-Україна. Ця система на сьогодні має запас 50% утримання опадів, що потрапили на зелені зони. Для утилізації води з пішохідних зон необхідно встановлювати бак(и) для накопичення води. Цю воду доцільно використовувати на полив зелених зон або для потреб туалетів. Два унітази громадського туалету забезпечують спорожнення бака(ів) за 15 діб. Збільшення кількості санітарних приладів спрощує систему водопостачання та підвищує стійкість об’єктів до змін клімату.

Посилання

Zhu, M. Q. (2012). Green construction concept in assessment system for Green Building. Advanced Materials Research, 507, 142–146. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.507.142

Digital Cement. (2011, May 10). Exbrief Cement MAY2011. WBCSD Cement. Executive Brief / March 2011. Retrieved March 26, 2023, from https://www.dcement.com/UploadFiles/CSI_UploadFiles_7000/201108/2011083111385307.pdf

Maglad, A. M., Houda, M., Alrowais, R., Khan, A. M., Jameel, M., Rehman, S. K., Khan, H., Javed, M. F., & Rehman, M. F. (2023). BIM-based energy analysis and optimization using insight 360 (case study). Case Studies in Construction Materials, 18, e01755. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e01755

Wu, Z. (2023). Performance Analysis of New Energy-saving and environment-friendly materials for building decoration based on the whole life cycle. Journal of Experimental Nanoscience, 18(1), 2170358. https://doi.org/10.1080/17458080.2023.2170358

Oloruntobi, O., Mokhtar, K., Mohd Rozar, N., Gohari, A., Asif, S., & Chuah, L. F. (2023). Effective technologies and practices for reducing pollution in warehouses - A Review. Cleaner Engineering and Technology, 13, 100622. https://doi.org/10.1016/j.clet.2023.100622

Voznyak, O., Savchenko, O., Spodyniuk, N., Sukholova, I., Kasynets, M., & Dovbush, O. (2022). Improving of ventilation efficiency at air distribution by the Swirled Air Jets. Pollack Periodica, 17(1), 123–127. https://doi.org/10.1556/606.2021.00419

Zhelykh, V., Voznyak, O., Yurkevych, Y., Sukholova, I., & Dovbush, O. (2021). Enhancing of energetic and economic efficiency of air distribution by swirled-compact air jets. Production Engineering Archives, 27(3), 171–175. https://doi.org/10.30657/pea.2021.27.22

Fan, H., Zhang, N., & Su, H. (2023). The effects of smart city construction on Urban Green Total Factor Productivity: Evidence from China. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 36(1), 2181840. https://doi.org/10.1080/1331677x.2023.2181840

Tkachenko, T., & Mileikovskyi, V. (2020). Methodology of thermal resistance and cooling effect testing of green roofs. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 42(1), 50–56. https://doi.org/10.14456/sjst-psu.2020.8

Krivenko, O., Mileikovskyi, V., & Tkachenko, T. (2018). The principles of energy efficient microclimate provision in the skyscraper “biotecton” of 1 km height. European Journal of Engineering and Formal Sciences, 2(3), 66–75. https://doi.org/10.26417/ejef.v2i3.p66-75

Tkachenko, T., & Mileikovskyi, V. (2019). Solution of sick building syndrome problem using indoor plants. Procedia Environmental Science, Engineering and Management, 6(2019)(3), 405–411. https://procedia-esem.eu/pdf/issues/2019/no3/48_Tkachenko_19.pdf

Tkachenko, T., & Mileikovskyi, V. (2018). Geometric basis of the use of “Green constructions” for Sun Protection of glazing. Advances in Intelligent Systems and Computing, 809, 1096–1107. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95588-9_94

Tkachenko, T., Mileikovskyi, V., & Ujma, A. (2019). Field study of air quality improvement by a “Green roof” in Kyiv. System Safety: Human - Technical Facility - Environment, 1(1), 419–424. https://doi.org/10.2478/czoto-2019-0054

Voloshkina, O., Tkachenko, T., Sipakov, R., & Tkachenko, O. (2019). The estimation and reduction of risks caused by air pollution in cities. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, 8(2/2019), 17–25. https://doi.org/10.17512/bozpe.2019.2.02

Tkachenko, T. (2018). Energy efficiency of “green structures” in cooling period. International Journal of Engineering & Technology, 7(3.2), 453–457. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14570

Zhou J., Pang Y., Fu G., Wang H., Zhang Y., & Memon F. A. (2018). A review of urban rainwater harvesting in China. Journal Of Water Reuse And Desalination, 13(1), 041. https://doi.org/10.2166/wrd.2023.041

Chen, J., Li, Y., & Zhang, C. (2023). The effect of design rainfall patterns on urban flooding based on the Chicago method. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(5), 4245. https://doi.org/10.3390/ijerph20054245

Environmental Protection Agency. (2023, February 7). Green and Gray Infrastructure Research. EPA. https://www.epa.gov/water-research/green-and-gray-infrastructure-research

Interfax-Ukraine. (2019, November 7). Velyki mista ta ikhni zhyteli naibilsh urazlyvi pered ekolohichnymy katastrofamy – ekspert. Interfax-Ukraine. https://interfax.com.ua/news/general/623225.html [in Ukrainian].

Wang, M., Yuan, H., Zhang, D., Qi, J., Rao, Q., Li, J., & Keat Tan, S. (2023). Supply-demand measurement and spatial allocation of sponge facilities for Sponge City Construction. Ecological Indicators, 148, 110141. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110141

Public Law 115–436, Water Infrastructure Improvement Act (2019). Washington. https://www.congress.gov/115/plaws/publ436/PLAW-115publ436.pdf

Hlushchenko, R., Tkachenko, T., Mileikovskyi, V., Kravets, V., & Tkachenko, O. (2022). “Green structures” for effective rainwater management on roads. Production Engineering Archives, 28(4), 295–299. https://doi.org/10.30657/pea.2022.28.37

Tkachenko, T.M. & Prokopenko, I.O. (2020). Сalculation of maintenance of surface drainage roofing of a German manufacturer. Environmental Safety and Natural Resources, 35(3), 44–56. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2020.3.44-56 [in Ukrainian].

Southwest Michigan Planning Commission. (2009). Planning and Zoning for Water Quality Protection in the Black River Watershed. Benton Harbor, Michigan; Southwest Michigan Planning Commission. Retrieved May 20, 2023, from https://www.swmpc.org/downloads/report_planning_and_zoning_1.pdf

Department of Ecology and Natural Resources of Dnipropetrovsk Regional Military Administration. (2022). Regional report on the state of the natural environment in the Dnipropetrovsk region for 2021. Dnipro; Department of Ecology and Natural Resources of Dnipropetrovsk Regional Military Administration. https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/Pro%20oblast/Ekolohiia/Rehionalna%20dopovid%20ta%20Ekolohichnyi%20pasport/Rehionalna%20dopovid%20pro%20stan%20navkolyshnoho%20pryrodnoho%20seredovyshcha%20v%20Dnipr.obl./REHIONALNA%20DOPOVID%20pro%20stan%20navkolyshnoho%20pryrodnoho%20seredovyshcha%20u%202021%20rotsi.pdf [in Ukrainian].

Stuckmann, M. P. (n.d.). Perennial Garden Chart. Perennial Garden Chart | ZinCo Green Roof Systems USA. https://zinco-usa.com/node/574

Bovkun, Zh., Kashlikov, M., Pavlyk, L., & Kasimova, N. (2013). Vnutrishnii vodoprovid ta kanalizatsiia. DBN V.2.5-64:2012. Kyiv. Minrehion.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-29

Як цитувати

Глущенко, Р., & Ткаченко, Т. (2023). Керування дощовими стоками «зеленими» покрівлями на прикладі торговельно-ділового комплексу «Перехрестя» в м. Дніпро. Екологічна безпека та природокористування, 47(3), 49–58. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2023.3.49-58

Номер

Розділ

Екологічна безпека та основи природокористування