Моніторинг забруднення басейну Дністра внаслідок підтоплень та інших надзвичайних ситуацій

Автор(и)

  • О.М. Мандрик Доктор технічних наук, професор, перший проректор Івано-Франківського інституту нафти і газу, Івано-Франківськ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2689-7165
  • В.О. Охарєв Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6270-6293
  • Т.В. Триснюк Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3672-8242
  • Р.Й. Михайлюк Начальник Дністровського басейнового управління водних ресурсів, аспірант Івано-Франківського інституту нафти і газу, Івано-Франківськ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1810-2211

DOI:

https://doi.org/10.32347/2411-4049.2022.3.35-42

Ключові слова:

екологічна безпека території, картографічно-графова модель, техногенне навантаження, дистанційні методи, контактні методи

Анотація

Роботу присвячено розв’язанню науково-практичного завдання з обґрунтування побудови геомоделей зон ймовірних підтоплень річки Дністер на основі аерокосмічних та контактних вимірювань. Для локалізації підтоплених зон і прогнозування динаміки змін геометричних характеристик проаналізовано природні й техногенні фактори, що спричиняють підйом рівня ґрунтових вод. Основними видами діяльності та навантаження на водні ресурси басейну р. Дністер є: житлово-комунальне господарство, промисловість, сільське господарство, включаючи рибне господарство, гідроенергетика та протипаводковий захист. Серед основних транскордонних проблем характерними для р. Дністер є: забруднення органічними, біогенними та небезпечними речовинами; гідроморфологічні зміни; забруднення пластиком та іншими побутовими відходами прибережної смуги річки; поширення інвазивних видів. Транскордонна р. Дністер використовується для виробництва електроенергії. На річці споруджено Дубоссарську ГЕС (1954 р.) в Молдові та Дністровську ГЕС (1987 р.) і Дністровську ГЕС-2 (2000 р.) в Україні. Їх діяльність призвела до гідроморфологічних змін річки та її зарегульованості.
Основна роль в забрудненні вод басейну Дністра біогенними речовинами на території України та Молдови належить дифузним джерелам сільськогосподарського походження. Суттєво впливає на якість води р. Дністер водогосподарська діяльність та інтенсивна хімізація сільгоспугідь. Можливість використання доступних космознімків дає змогу зменшити часові й матеріальні витрати на проведення додаткових контактних вимірювань при визначенні зон ймовірних підтоплень, не знижуючи при цьому точності прогнозних параметрів. Розроблені картографічні геомоделі зон ймовірних підтоплень дають змогу визначити й візуально оцінити ступінь підтоплення при різних режимах експлуатації напірних горизонтів, що мають гідравлічний зв’язок із ґрунтовими водами.

Посилання

Trysnyuk, V., Trysnyuk, T., Okhariev, V., Shumeiko, V., & Nikitin, A. (2018). Cartographic Models of Dniester River Basin Probable Flooding. Сentrul Universitar Nord Din Bala Mare, 1, 61-67.

Trofymchuk, O., Kalyukh, Y., & Hlebchuk, H. (2013). Mathematical and GIS-modeling of landslides in Kharkiv region of Ukraine. In Landslide Science and Practice: Spatial Analysis and Modelling (pp. 347-352). Springer, Berlin, Heidelberg.

Adamenko, O.M., Adamenko, Ya.O., Arkhipova, L.M. et al. (2014). Ecological safety of territories. Ivano-Frankivsk: Suprun [in Ukrainian].

Trуsnyuk, V.M. (2016). Environmental safety management system of natural and anthropogenically modified geosystems. Information processing systems, 12, 185-188 [in Ukrainian].

Trysnyuk, V.M., Okhariev, V.O., Trysnyuk, T.V., Zorina, O.V., Kurylo, A.V., Golovan, Y.V., Smetanin, K.V., & Radlowska, K.O. (2019). Improving the algorithm of satellite images landscape interpretation. In 18th International Conference Geoinformatics – Theoretical and Applied Aspects, Extended Abstracts.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-21

Як цитувати

Мандрик, О., Охарєв, В., Триснюк, Т., & Михайлюк, Р. (2022). Моніторинг забруднення басейну Дністра внаслідок підтоплень та інших надзвичайних ситуацій. Екологічна безпека та природокористування, 43(3), 35–42. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2022.3.35-42

Номер

Розділ

Екологічна безпека та основи природокористування