Моніторинг радіоактивного забруднення місцевості та ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф

Автор(и)

  • В.М. Триснюк Кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9920-4879
  • В.О. Шумейко Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0285-4566
  • Т.В. Триснюк Кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3672-8242
  • В.М. Марущак Аспірант Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6935-9949

DOI:

https://doi.org/10.32347/2411-4049.2022.2.35-46

Ключові слова:

природні катастрофи, техногенні катастрофи, цільова ефективність

Анотація

У статті запропоновано актуальне завдання підвищення рівня екологічної безпеки радіоактивно забрудненої місцевості. Основні завдання полягають у розробленні нових методів екологічного моніторингу; дослідженні процесів міграції радіоактивних елементів у ґрунтовому покриві з метою розроблення прогнозних моделей для своєчасного виявлення територій, які перебувають у зоні ризику забруднення; встановленні залежностей між станом забруднення ґрунтів радіонуклідами та їх генезисом і виявленні закономірностей поширення полютанта у досліджуваному середовищі. Актуальність теми обумовлена вимогами перспективних автоматизованих систем контролю радіаційної обстановки і АСУ по скороченню часу обробки даних про радіоактивне забруднення місцевості і підвищенню достовірності результатів виявлення радіаційної обстановки. Мета роботи полягає в розділенні завдань, які виділяються при розробці єдиної системи методик і алгоритму обробки інформації про радіоактивне забруднення місцевості в автоматизованих системах контролю радіаційної обстановки. В процесі досліджень вдосконалено методику формування оцифрованого зображення поля радіоактивного забруднення місцевості, що використовується для відображення зон забруднення, виявлення районів, небезпечних в радіаційному відношенні. У роботі сформульована постановка задачі ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф на території України. Проведений аналіз проблем управління техногенною безпекою на території, де зафіксована надзвичайна ситуація. Отриманий формальний опис досліджуваної системи і оточуючого її середовища, виходячи із принципів системного підходу. Наведена класифікація джерел надзвичайних ситуацій, виходячи із причин виникнення, різних видів об’єктів ураження в залежності від характеру поведінки в екстремальних умовах, різних видів ресурсів захисту, які реалізують необхідні захисні заходи. Розглянуті пряма та обернена задачі пошуку оптимального плану. Відбір об'єктів для прямої задачі проводиться у відповідності до їхньої пріоритетності. При вирішенні оберненої задачі відбір об'єктів проводиться до досягнення заданого рівня системного ефекту, що накопичується в процесі відбору. При прогнозуванні використовуються зведення про джерела радіоактивного забруднення і метеорологічна інформація.

Посилання

Trysnyuk, V., Trysnyuk, T., Okhariev, V., Shumeiko, V., Nikitin, A. (2018). Cartographic Models of Dniester River Basin Probable Flooding. Сentrul Universitar Nord Din Bala Mare, 1, 61-67.

Trofymchuk, O., Kalyukh, Y., Hlebchuk, H. (2013). Mathematical and GIS-modeling of landslides in Kharkiv region of Ukraine. In Landslide Science and Practice: Spatial Analysis and Modelling (pp. 347-352). Springer, Berlin, Heidelberg.

Adamenko, O.M., Adamenko, Ya.O., Arkhipova, L.M. et al. (2014). Ecological safety of territories. Ivano-Frankivsk: Suprun.

Trуsnyuk, V.M. (2016). Environmental safety management system of natural and anthropogenically modified geosystems. Information processing systems, 12, 185-188.

Trysnyuk, V.M., Okhariev, V.O., Trysnyuk, T.V., Zorina, O.V., Kurylo, A.V., Golovan, Y.V., Smetanin, K.V., Radlowska, K.O. (2019). Improving the algorithm of satellite images landscape interpretation. In 18th International Conference Geoinformatics – Theoretical and Applied Aspects, Extended Abstracts.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28

Як цитувати

Триснюк, В., Шумейко, В., Триснюк, Т., & Марущак, В. (2022). Моніторинг радіоактивного забруднення місцевості та ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф. Екологічна безпека та природокористування, 42(2), 35–46. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2022.2.35-46

Номер

Розділ

Екологічна безпека та основи природокористування