Регулювання поводження з харчовими відходами в Україні та за кордоном

Автор(и)

  • Victoria M. Mikheenko Кандидат хімічних наук, доцент кафедри прикладної екології, хімії і охорони праці Донбаської національної академії будівництва і архітектури, Краматорськ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7685-2507
  • Ivan G. Hevlych Кандидат технічних наук, доцент кафедри теплогазоводопостачання, водовідведення та вентиляції Донбаської національної академії будівництва і архітектури, Краматорськ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2282-0512
  • Taras I. Hevlych Бакалавр за ОП «Екологія та охорона навколишнього середовища» Донбаської національної академії будівництва і архітектури, Краматорськ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3387-1657

DOI:

https://doi.org/10.32347/2411-4049.2021.3.51-68

Ключові слова:

втрата продовольства, харчові відходи, екологічне законодавство, імплементація

Анотація

У світі в цілому та Україні зокрема склалася катастрофічна екологічна ситуація з харчовими відходами. Вирішенню проблеми накопичення відходів, організації якісного контролю дотримання законодавства у поводженні з ними, формуванню екологічної свідомості населення заважає відсутність одностайності щодо визначення сутності понять відходів, промислових відходів, відходів виробництва у нормативній базі та серед науковців. Метою роботи є дослідження сутності дефініції харчових відходів у вітчизняній та закордонній науковій дискусії та нормативних документах з точки зору удосконалення регулювання поводження з ними в Україні. Наукова дискусія вітчизняних та закордонних авторів щодо поняття відходів, зокрема харчових, як і нормативні їх регламенти демонструють широке розмаїття не тільки визначень, а й підходів. При цьому приймаються до уваги правові засади здійснення операцій з відходами, їх фізичний стан і властивості, екологічні та економічні ознаки, критерій цілепокладання, обліковий підхід тощо. Аналіз існуючих класифікацій відходів констатував відсутність окремої категорії харчових відходів як у роботах українських науковців, так і у вітчизняних нормативних регламентах у той час, як закордонні автори активно досліджують дану категорію. За результатами дослідження запропоновано введення у вітчизняну нормативну базу загальновживаного за кордоном терміну «втрата продовольства та харчові відходи» з таким визначенням: продукти (речовини) як їстівні частини рослин і тварин, які виробляються або збираються для споживання людиною, але в кінцевому рахунку не споживаються. Критичний аналіз вітчизняного екологічного законодавства у порівнянні із європейським дозволив запропонувати імплементацію Рамкової директиви про відходи, а також формування ієрархії пріоритетів поводження з відходами: запобігання, підготовка до повторного використання, переробка, інший тип утилізації, ліквідація, як напрям євроінтеграції України. Напрямами подальшого дослідження виступатиме вивчення технологій утилізації харчових відходів сучасного міста.

Посилання

Korniakova, N.O. (2004). Poniattia vidkhodiv za zakonodavstvom Ukrainy ta Yevropeiskoho Soiuzu: porivnialno-pravovyi analiz. Pravo Ukrainy, 5, 149-153 [in Ukrainian].

Trusov, A.D., & Zakharov, A.N. (1986). Kompleksnoye ispolzovaniye syryevykh resursov: puti povysheniya ekonomicheskoy effektivnosti v usloviyakh NTP. Moscow: Ekonomika [in Russian].

Derykolenko, O.M., & Kerzhakov, V.I. (1986). Ekonomika vykorystannia vtorynnykh materialnykh resursiv. Kyiv [in Ukrainian].

Pylypiv, N.I., & Maksymiv, Yu.V. (2010). Ekonomichna sutnist ta klasyfikatsiia vidkhodiv dlia vidobrazhennia yikh v obliku na derevoobrobnykh pidpryiemstvakh. Visnyk ZhDTU, 3 (53), 201-205 [in Ukrainian].

Pro vidkhody: Zakon Ukrainy vid 05.03.1998. № 187/98 – VR. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Pro alternatyvni vydy ridkoho ta hazovoho palyva: Zakon Ukrainy vid 14.01.2000. № 187/98 – VR. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1391-14#Text [in Ukrainian].

Klasyfikator vidkhodiv DK 005-96: nakaz Derzhstandartu Ukrainy vid 29.02.1996. № 89. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0089217-96#Text [in Ukrainian].

DSTU 2195-99 «Okhorona pryrody. Povodzhennia z vidkhodamy. Tekhnichnyi pasport vidkhodu»: nakaz Derzhstandartu Ukrainy vid 08.09.1999. № 167. Retrieved from: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=51481 [in Ukrainian].

Metodyka obstezhennia y pasportyzatsii hidrotekhnichnykh sporud system hidravlichnoho vyluchennia ta skladuvannia promyslovykh vidkhodiv: Nakaz Derzhkommistobuduvannia vid 19.12.1995 № 252. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0466-95#Text [in Ukrainian].

Pikiner, V.V. (n.d.). Poniattia “vidkhody”: pravovyi, ekonomichnyi ta oblikovyi pidkhody. Retrieved from: http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3014/45.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian].

Pendak, V., & Paslavska, O.Ia. (n.d.). Pobutovi vidkhody – zahroza ekolohichnoi bezpeky liudstva. Retrieved from: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/19836/1/73-76.pdf [in Ukrainian].

Dovha, T.M. (2011). Klasyfikatsiia pobutovykh vidkhodiv yak peredumova efektyvnosti yikh retsyklinhu v Ukraini. Ekonomichnyi chasopys-KhKhI, 5-6, 50-53 [in Ukrainian].

Lipinski, B., Hanson, C., Lomax, J., Kitinoja, L., Waite, R., & Searchinger, T. (2013). Reducing food loss and waste. Working paper, installment 2 of «Creating a sustainable food future». Washington: World resources institute. Retrieved from: https://files.wri.org/s3fs-public/reducing_food_loss_and_waste.pdf.

Global food losses and food waste – extent, causes and prevention (2011). Rome: FAO. Retrieved from: http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf.

Global initiative on food loss and waste reduction (2015). Rome: FAO. Retrieved from: http://www.fao.org/3/a-i4068e.pdf.

Hanson, C., & Mitchell, P. (2017). The business case for reducing food loss and waste. A report on behalf of Champions 12.3. Retrieved from: http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Report_The%20Business%20Case%20for%20Reducing%20Food%20Loss%20and%20Waste.pdf.

Richards, T.J., Hamilton, S.F. (2018). Food waste in the sharing economy. Food Policy, 75, 109-123. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2018.01.008.

Mylona, K., Maragkoudakis, P., Miko, L., Bock, A.-K., Wollgast, J., Caldeira, S., & Ulberth, F. (2018). Future of food safety and nutrition – seeking win-wins, coping with trade-offs. Food Policy, 74, 143-146. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2017.12.002.

Zezza, A., Carletto, C., Fiedler, J. L., Gennari, P., & Jolliffe, D. (2017). Food counts. Measuring food consumption and expenditures in household consumption and expenditure surveys (HCES). Introduction to the special issue. Food Policy, 72, 1-6. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2017.08.007.

Kotykova, O., Babych, M., & Pohorielova, O. (2020). Vtraty prodovolstva ta kharchovi vidkhody v lantsiuzi stvorennia vartosti prodovolstva v Ukraini. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 3, 191-220 [in Ukrainian].

Pro zabezpechennia sanitarnoho ta epidemichnoho blahopoluchchia naselennia: Zakon Ukrainy vid 24.02.1994. № 4004-XII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text [in Ukrainian].

Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha: Zakon Ukrainy vid 25.06.1991. № 1264-XII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text [in Ukrainian].

Pro povodzhennia z radioaktyvnymy vidkhodamy: Zakon Ukrainy vid 30.06.1995. № 255/95-VR. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/255/95-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Pro metalobrukht: Zakon Ukrainy vid 05.05.1999. № 619-XIV. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/619-14#Text [in Ukrainian].

Pro zhytlovo-komunalni posluhy: Zakon Ukrainy vid 09.11.2017. № 2189-VIII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text [in Ukrainian].

Pro khimichni dzherela strumu: Zakon Ukrainy vid 23.02.2006. № 3503-IV. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3503-15#Text [in Ukrainian].

Pro veterynarnu medytsynu: Zakon Ukrainy vid 25.06.1992. № 2498-XII. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-12#Text [in Ukrainian].

Pro vyluchennia z obihu, pererobku, utylizatsiiu, znyshchennia abo podalshe vykorystannia neiakisnoi ta nebezpechnoi produktsii: Zakon Ukrainy vid 14.01.2000. № 1393-XIV. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1393-14#Text [in Ukrainian].

Kodeks Ukrainy pro nadra vid 27.07.1994. № 132/94-VR Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80#Text [in Ukrainian].

Dyrektyva № 2008/98/ЕS pro vidkhody (Ramkova dyrektyva pro vidkhody). Retrieved from: http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/Ramkova-dyrektyva-presreliz.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-23

Як цитувати

Mikheenko, V. M., Hevlych, I. G., & Hevlych, T. I. (2021). Регулювання поводження з харчовими відходами в Україні та за кордоном. Екологічна безпека та природокористування, 39(3), 51–68. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2021.3.51-68

Номер

Розділ

Основи природокористування