Оцінка і прогнозування паводкових ризиків в річкових басейнах

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2411-4049.2020.1.18-41

Ключові слова:

системний аналіз, паводок, класифікація паводків, зона затоплення, наслідки паводків, захист від паводків, прогнозовані збитки, відвернені збитки

Анотація

Розглянуто проблему паводків як суттєву складову сучасної глобальної проблеми води на планеті. З огляду на структурну складність проблеми паводків та актуальну потребу її рішення в Україні зазначена необхідність і доцільність створення досконалої методології інтегрованого управління паводковими ризиками в річкових басейнах. Зазначається, що важливою складовою методології інтегрованого управління паводковими ризиками в річкових басейнах є оцінка паводків та їх прогнозування. Стаття присвячена розробці науково-методичних основ оцінки і прогнозування паводкових ризиків в річкових басейнах. Виконано класифікацію паводків за показником їх забезпеченості. Виділено два основних типи протипаводкового захисту в річкових басейнах – ситуаційний і превентивний. Наведено критерій, за яким доцільно обирати тип протипаводкового захисту в річкових басейнах. Залежно від обраного типу протипаводкового захисту заходи захисту від паводків поділено на ситуаційні і превентивні. Наведено принциповий підхід до управління протипаводковим захистом ситуаційного типу, за яким передбачено короткострокове прогнозування паводку та наступне здійснення заходів реагування в період його наближення, проходження та завершення. Викладено принципові основи управління протипаводковим захистом превентивного типу, за яким передбачено довгострокове прогнозування паводків та здійснення заходів реагування шляхом будівництва та експлуатації протипаводкових споруд. Наголошено про відсутність досконалих методів довгострокового прогнозування паводків, в зв’язку з чим зроблено спробу розробити принципово нову методику прогнозування паводків, яка ґрунтується на використанні статистичних даних паводкових ситуацій минулих років. Довгострокове прогнозування паводків запропоновано здійснювати за гідрологічними показниками паводків і показниками наслідків їх проходження. Основу методики довгострокового прогнозування паводків становить апроксимація спадними гіперболічними функціями витрати паводкового потоку і загальних збитків залежно від забезпеченості паводків. Основним результатом довгострокового прогнозування паводків є прогнозована на майбутні 99 років сума загальних збитків від паводків, яку знаходять шляхом інтегрування гіперболічної функції збитків від паводків. Прогнозовані збитки від паводків покладено в основу розрахункових залежностей визначення основних показників ефективності превентивних протипаводкових заходів – середньорічних відвернених збитків і збитків, відвернених протягом розрахункового строку експлуатації захисних протипаводкових споруд.

Біографія автора

Oleksiy V. Petrochenko, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, помічник ректора

Посилання

StatInfo.biz – Mezhdunarodnaya ekonomicheskaya statistika. (n.d.). Retrieved from http://statinfo.biz/Data.aspx?act=6467&lang=1. (in Russian)

Petrochenko, A.V. (2018). Problema defitsita vody i pavodkov v Ukraine [The problem of water and flood shortages in Ukraine]. Puti povysheniya effektivnosti oroshayemogo zemledeliya, 3(71), 133-140. (in Russian)

Susidko, M.M., & Lukianets, O.I. (2004). Raionuvannia terytorii Ukrainy za stupenem hidrolohichnoi nebezpeky [Zoning of the territory of Ukraine by the degree of hydrological danger]. Naukovi pratsi UkrNDHMI, 253, 196-202. (in Ukrainian)

Alekseyev, N.A. (1988). Stikhiynyye yavleniya v prirode: proyavleniye, effektivnost' zashchity [Natural phenomena in nature: manifestation, protection effectiveness]. Moskva: Mysl'. (in Russian)

Nezhikhovskiy, R.A. (1988). Navodneniya na rekakh i ozerakh [Floods on rivers and lakes]. Leningrad: Gidrometeoizdat. (in Russian)

Shvets, G.I. (1972). Vydayushchiyesya gidrologicheskiye yavleniya na yugo-zapade SSSR [Outstanding hydrological phenomena in the south-west of the USSR]. Leningrad: Gidrometeoizdat. (in Russian)

Koz'menko, S.N. (1997). Ekonomika katastrof (investitsionnyye aspekty) [Disaster Economics (Investment aspects)]. Kyiv: Naukova dumka. (in Russian)

Protypavodkovyi zakhyst. Informatsiino-analitychna dovidka shchodo problem kompleksnoho protypavodkovoho zakhystu terytorii rehioniv Ukrainy vid katastrofichnykh pavodkiv ta minimizatsii zbytkiv vid shkidlyvoi dii vod. (n.d.). Derzhavne ahentstvo vodnykh resursiv Ukrainy. Retrieved from http://www.scwm.gov.ua/index.php. (in Ukrainian)

Zamikhovsʹkyy, L.M., & Klapoushchak, O.I. (2011). Analiz metodiv i system kontrolyu ta prohnozuvannya rivnya pavodkovykh vod [Analysis of methods and systems for flood water level control and forecasting]. Naftohazova enerhetyka, 2(15), 99-105. (in Ukrainian)

Perekhrest, S.M., Kochubey, S.H., & Pyechkovsʹka, O.M. (1971). Shkidlyvi stykhiyni yavyshcha v Ukrayinsʹkykh Karpatakh ta zasoby borotʹby z nymy [Natural disasters in the Ukrainian Carpathians and how to combat them]. Kyiv : Naukova dumka. (in Ukrainian)

Savchuk, D.P. (2010). Osoblyvosti povenei, pavodkiv ta zakhystu vid nykh u Karpatskomu rehioni [Features of floods, floods and protection against them in the Carpathian region]. Vodne hospodarstvo Ukrainy, 5, 46-49. (in Ukrainian)

Karpenko, Yu.O. (1973). Toponimika Bukovyny [Toponymics of Bukovina]. Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian)

Bednarchyk, L.I. (2007). Analiz zmin pavodkovoho rezhymu r. Seret v mezhakh Chernivetskoi oblasti protiahom 1953-2005 rokiv [Analysis of changes in the flood regime of the river Seret in the Chernivtsi region during 1953-2005]. Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia, 13, 87-94. (in Ukrainian)

Diachuk, V.A., & Susidko, M.M. (1999). Pavodky v Zakarpatti ta prychyny yikh vynyknennia [Floods in Transcarpathia and their causes]. Ukrainian Geographical Journal, 1, 47-50. (in Ukrainian)

Lyutik, P.M., & Shteyngol'ts, B.M. (Eds.). (1970). Usloviya formirovaniya i prokhozhdeniya katastroficheskikh pavodkov na rekakh Karpat v iyune 1969 goda (Tekhnicheskiy otchet) [Conditions for the formation and passage of catastrophic floods on the Carpathian rivers in June 1969 (Technical Report)]. Kyiv: GU GMS pri SM SSSR. (in Russian)

Lipinsʹkyy, V.M., Osadchyy, V.I., & Babichenko, V.M. (2006). Stykhiini meteorolohichni yavyshcha na terytorii Ukrainy za ostannie dvadtsatyrichchia (1986-2005 rr.) [Natural meteorological phenomena in Ukraine over the last twenty years (1986-2005)]. Kyiv: Nika-Tsentr. (in Ukrainian)

Kovalenko, P.I., Romashchenko, M.I., Mykhailov, Yu.O., & Savchuk, D.P. (2008). Naukovi zasady kompleksnoho protypavodkovoho zakhystu Prykarpatskoho rehionu [Scientific principles of integrated flood protection of the Carpathian region]. Vodne hospodarstvo Ukrainy, 5, 10-23. (in Ukrainian)

Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks.

Rukovodstvo po opredeleniyu raschetnykh gidrologicheskikh kharakteristik [Guidance on the determination of calculated hydrological characteristics] (1984). Leningrad: Gidrometeoizdat. (in Russian)

Petrochenko, V.I., & Petrochenko, A.V. (2018). Nauchno-metodicheskoye obosnovaniye sistem preventivnoy protivopavodkovoy zashchity territoriy v basseynakh rek [Scientific and methodological substantiation of preventive flood protection systems in river basins]. Brest. Vestnik Brestskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta: Vodokhozyaystvennoye stroitel'stvo i teploenergetika, 2(110), 44-48. (in Russian)

Prognozirovaniye navodneniy. (n.d.). Akademiya GPS MCHS Rossii. Retrieved from http://www.agpps-mipb.ru/index.php/2011-01-08-07-37-51/426-prognosirovanie-navodnenij.html. (in Russian)

Baseinove upravlinnia vodnykh resursiv richky Tysa. (n.d.). Derzhavne ahentstvo vodnykh resursiv Ukrainy. Retrieved from http://www.vodhosp.uzhgorod.ua/aivs_tisa.html. (in Ukrainian)

Dellepiane, S., Laurentiis, R., & Giordano, F. (2004). Coastline extraction from SAR images and a method for the evaluation of the coastline precision. Pattern Recognition Letters, 25, 1461-1470.

Skakun, S.V. (2001). Neiromerezhevyi metod kartohrafuvannia povenei na osnovi suputnykovykh zobrazhen [Neural network flood mapping method based on satellite imagery]. Naukovi pratsi Donetsʹkoho NTU. Seriia "Informatyka, kibernetyka ta obchysliuvalna tekhnika", 10(153), 52-58. (in Ukrainian)

Stefanyshyn, D.V., & Stefanyshyna, Yu.D. (2005). Vykorystannia metodu ekstrapoliatsii pry prohnozuvanni rivniv vody v richtsi, de vidbuvaietsia transformatsiia rusla, z vrakhuvanniam ryzyku [Use of extrapolation method for prediction of water levels in river where river bed is transformed, taking into account risk]. Hidromelioratsiia ta hidrotekhnichne budivnytstvo: Zbirnyk naukovykh pratsʹ, 30, 107-116. (in Ukrainian)

Metodyka otsinky zbytkiv vid naslidkiv nadzvychainykh sytuatsii tekhnohennoho i pryrodnoho kharakteru [Methods of estimation of losses from consequences of emergencies of anthropogenic and natural character]. Zatverdzhena postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15 liutoho 2002 r. № 175. (in Ukrainian)

Petrochenko, V.I., & Stashuk, V.A. (2009). Ekoloho-ekonomichna efektyvnist protypavodkovykh zakhodiv [Ecological and economic efficiency of flood control measures]. Kyiv: DIUEVR. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-30

Як цитувати

Petrochenko, O. V. (2020). Оцінка і прогнозування паводкових ризиків в річкових басейнах. Екологічна безпека та природокористування, 33(1), 18–41. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2020.1.18-41