Застосування екологічно чистого методу випаровування-конденсації для отримання композиційних матеріалів на основі міді для електричних контактів

Гречанюк В.Г., Маценко О.В.

  • Grechanuyk V.G. доктор хімічних наук, професор, зав. каф. хімії, Київський національний університет будівництва і архітектури http://orcid.org/0000-0003-2706-5253
  • Matsenko O.V. кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії, Київський національний університет будівництва і архітектури
Ключові слова: метод, випаровування-конденсація, мідь, композиційні матеріали, електричні контакти

Анотація

В роботі розглянута електронно-променева технологія зі створення нових матеріалів, в тому числі на основі міді та її сплавів, як один з найбільш перспективних напрямків сучасної електрометалургії. Процес формування конденсованих композиційних матеріалів (ККП) за цією технологією є абсолютно екологічно чистим, оскільки відбувається у вакуумі, крім того, подібні матеріали отримують за один технологічний цикл, що економічно вигідно.
Показано, що даний метод вперше використаний для отримання конструкційних композиційних матеріалів Cu-Mo, Cu-W, Cu-Cr (масивних листових конденсатів вагою до 30 кг, відокремлених від підкладки), які було застосовано для електричних контактів і електродів. Найбільше промислове застосування знайшли конденсовані з парової фази КМ системи Cu-Zr-Y-Mo і Cu-Cr-Zr-Y-Mo для розривних електричних контактів.
Досліджено механічні властивості матеріалів системи Cu-Zr-Y-Mo і показано, що зазначені матеріали відрізняються досить високою електропровідністю, твердістю, міцністю і задовільною пластичністю, що дозволяє в значній мірі відмовитися від використання контактів, що містять срібло, так як зазначені матеріали не поступаються, а в деяких випадках перевершують їх за своєю експлуатаційною надійністю.

Опубліковано
2018-09-19
Розділ
Основи природокористування