ГІС-оцінка антропогенного впливу в лімнологічних екосистемах Західного Полісся

Загородня С.А., Новохацька Н.А., Охарєв В.О., Попова М.А., Радчук І.В., Триснюк Т.В., Шумейко В.О., Атрасевич О.В.

  • Zagorodnya S.A. кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу досліджень навколишнього середовища, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України http://orcid.org/0000-0002-4332-4211
  • Novokhatska N.A. кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу досліджень навколишнього середовища, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України http://orcid.org/0000-0002-5984-5580
  • Okhariev V.O. кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу природних ресурсів, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України http://orcid.org/0000-0001-6270-6293
  • Popova M.A. кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу онтологічних систем та прикладної алгебраїчної комбінаторики, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України http://orcid.org/0000-0002-0258-1713
  • Radchuk I.V. кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу досліджень навколишнього середовища, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України http://orcid.org/0000-0003-4999-1258
  • Trysnyuk T.V. кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник відділу прикладної математики, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України http://orcid.org/0000-0002-3672-8242
  • Shumeiko V.O. кандидат технічних наук, викладач, Інститут інформаційних технологій Національного університету оборони України http://orcid.org/0000-0002-0285-4566
  • Atrasevych O.V. аспірант, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України http://orcid.org/0000-0001-7703-8494
Ключові слова: екологічна безпека, оцінка впливу, лімнологічні системи, евтрофікація, екологічний моніторинг, дистанційні методи зондування Землі, геоінформаційні системи

Анотація

Наведені результати експедиційних досліджень лімнологічних систем Західного Полісся на основі комплексного використання гідроакустичних методів та інформаційно-аналітичних технологій. Розглянуто методику дистанційного моніторингу евтрофікаційних процесів озер, запропонована концепція інформаційної моделі паспорту озера.

Опубліковано
2018-09-16