Адреса редакції (The address of the editorial board)


Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
Чоколівський бульв., 13, м. Київ, Україна, 03186

Іnstitute for telecommunications and global information space
13, Chokolovsky Blvd., Kyiv, Ukraine, 03186

Tel.: (044) 245-87-97; (044) 245-88-38
E-mail: itelua@kv.ukrtel.net


Київський національний університет будівництва і архітектури
Повітрофлотський проспект, 31, м. Київ, Україна, 03037

Kiev National University of Construction and Architecture
Povitroflotsky avenue, 31, Kyiv, Ukraine, 03037

Tel. (044) 241-55-80
Е-mail: knuba@knuba.edu.ua

Основна контактна особа

Волошкіна Олена Семенівна (Voloshkina Olena Semenivna)
Головний редактор, д-р техн. наук, проф.
Завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища КНУБА

Супровід та підтримка

Адміністратор сайту