Розширення діапазону І-d діаграми вологого повітря для екологічно безпечного виробництва теплоти

Дзюбенко В.Г., Мілейковський В.О., Саченко І.А.

  • Dziubenko V.H. кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища, Київський національний університет будівництва та архітектури http://orcid.org/0000-0003-2468-2555
  • Mileikovskyi V.O. кандидат технічних наук, доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції, Київський національний університет будівництва та архітектури http://orcid.org/0000-0001-8543-1800
  • Sachenko I.A. інженер, ТОВ "Альтіс-констракшн"
Ключові слова: відвідні гази, конденсаційний котел, конденсаційний економайзер, I-d діаграма, вологе повітря, ентальпія

Анотація

Для захисту навколишнього середовища замість викидів високотемпературних продуктів згоряння можуть використовуватися конденсаційні котли. Для конденсаційних котлів типовим є високий вологовміст відвідних газів. I-d діаграма може бути використана для розробки конденсаційних економайзерів, однак вона побудована в першу чергу для опалення, вентиляції та кондиціонування повітря. У роботі запропоновано новий підхід до побудови I-d діаграми, що дозволяє розширити діапазон параметрів без втрати точності. Це дозволяє отримати більш високу точність для розрахунку конденсаційних економайзерів.

Опубліковано
2018-09-16