Методика моделювання і розрахунків кисневого режиму при очистці стічних вод в аеротенках зі зваженим і закріпленим біоценозом

Айрапетян Т.С., Телима С.В., Олійник О.Я.

  • Airapetian T.S. кандидат технічних наук, доцент кафедри водопостачання, водовідведення і очистки стічних вод, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова
  • Telyma S.V. кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут гідромеханіки НАН України
  • Oliynyk O.Ya. член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, завідувач відділом, Інститут гідромеханіки НАН України
Ключові слова: модель, очистка, кисень, органічне забруднення, аеротенк- змішувач, аеротенк-витискувач, біоплівка, активний мул

Анотація

Наводиться методика математичного моделювання і розрахунків кисневого режиму при біологічній очистці стічних вод від органічних забруднень в аеротенках зі зваженим і закріпленим біоценозом. При цьому розглядаються особливості моделювання подачі кисню при очистці в аеротенках-змішувачах і в аеротенках-витискувачах.

Опубліковано
2018-09-16