Вібродинамічний моніторинг улаштування пальового фундаменту на зсувонебезпечній ділянці в умовах ущільненої міської забудови

Калюх Ю.І., Лебідь О.Г., Дунін В.А., Маргвелашвілі Н., Берчун Я.О., Самойленко С.М.

  • Kaliukh I.I. доктор технічних наук, професор, заступник завідувача відділу, ДП «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» http://orcid.org/0000-0001-7240-4934
  • Lebid O.G. кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ http://orcid.org/0000-0002-4003-8068
  • Dunin V.A. науковий співробітник, ДП «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» http://orcid.org/0000-0002-0370-0825
  • Margvelashvili N. кандидат технічних наук, начальник відділу, CSIRO Ocean and Atmosphere
  • Berchun Y.O. аспірант відділу природних ресурсів, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України http://orcid.org/0000-0002-9373-2870
  • Samoilenko S.M. провідний інженер, ДП «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» http://orcid.org/0000-0001-9416-4919
Ключові слова: безпека, моніторинг, паля, технічний стан, датчик, вібродинаміка

Анотація

Розглянуто приклад застосування сучасних нормативних вимог щодо науково-технічного супроводу будівництва та моніторингу будівельних конструкцій для безпечного улаштування пальового фундаменту на зсувонебезпечній будівельній ділянці в умовах ущільненої міської забудови в м. Києві під час влаштування буронабивної палі Ø820 мм згідно з планом пальового поля. Експериментально зареєстровані рівні віброприскорень на фундаментній стіні будівлі в вертикальному та горизонтальному напрямках не перевищують 0,015 м/с², що значно менше мінімально допустимих значень віброприскорень для фундаментів будівель з цегляними несучими стінами 0,15 м/с². При дослідженнях оцінювалась також наявність видимих ушкоджень в будівлі в доступних для цього місцях та їх можливий розвиток до і після влаштування палі. Стан гіпсового маяка на вертикальній тріщині в стіні будинку на 8-му поверсі, який був встановлений до початку будівельних робіт, після влаштування пальового фундаменту не змінився – він залишився неушкодженим.

Опубліковано
2018-09-19
Розділ
Інформаційні ресурси та системи