Аналіз стійкості водних об'єктів до дії дестабілізуючих факторів

Азаров С.І., Задунай О.С.

  • Azarov S.I. доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут ядерних досліджень НАН України http://orcid.org/0000-0002-9951-8867
  • Zadunaj О.S. начальник центру, здобувач наукового ступеня кандидата технічних наук, Державний науково-дослідний інститут спеціального зв'язку та захисту інформації http://orcid.org/0000-0001-8589-1604
Ключові слова: екосистема, безпека екосистем, стійкість, антропогенні впливи, властивості, параметри, середовище, ентропія

Анотація

Розроблено методичні підходи до оцінки екологічної безпеки екосистем, які базуються на встановленні комплексного показника деградації компонентів природного середовища, що дозволить оцінювати неадитивні властивості різномасштабних водних екосистем. Проведено аналіз методів оцінки стійкості водойм до зміни параметрів природного і антропогенного режимів. Дослідження природи стійкості водних об'єктів виявило не тільки прагнення їх до рівноваги, а й складну боротьбу регулярних та нерегулярних (флуктуацій) сил.

Опубліковано
2018-09-19
Розділ
Основи природокористування