РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 

Головні редактори:

О.С. Волошкіна, д-р техн. наук, проф.

О.М. Трофимчук, д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НАНУ

 

Члени редколегії:

Білявський Г.О., д-р геол.-мін. наук, проф.

Биченок М.М., д-р техн. наук

Бойко І.П., д-р техн. наук, проф.

Довгий С.О., д-р фіз.-мат. наук, проф., чл.-кор. НАНУ

Калюх Ю.І., д-р техн. наук, проф.

Качинський А.Б., д-р техн. наук, проф.

Коржнєв М.М., д-р геол.-мін. наук, проф.

Кочетов Г.М., д-р техн. наук, проф.

Олійник О.Я., д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НАНУ

Павлишин В.І., д-р геол.-мін. наук, проф.

Приймак О.В., д-р техн. наук, проф.

Радчук В.В., д-р геол. наук

Рудько Г.І., д-р техн. наук, д-р геол.-мін. наук, д-р геогр. наук, проф.

Стрижак О.Є., д-р техн. наук

Триснюк В.М., д-р техн. наук

Удод В.М., д-р біол. наук, проф.

Шнюков С.Є., д-р геол. наук, проф.

Яковлєв Є.О., д-р техн. наук