«Екологічна безпека та природокористування» – збірник наукових праць, в якому публікуються сучасні дослідження вітчизняних вчених і фахівців в галузях екологічної безпеки, раціонального природокористування, екологічного управління, використання сучасних інформаційних технологій для моніторингу та захисту довкілля. Збірник є рецензованим виданням з відкритим доступом в мережі Інтернет, що забезпечує:

  • доступність до інформації та швидке її розповсюдження;
  • вільне використання матеріалів із збереженням авторських прав;
  • експертну оцінку публікацій  фахівцями відповідних галузей;
  • просування результатів наукових досліджень у виробництво.

Збірник наукових праць виходить з 2008 р.

Засновниками є Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України.

Вид збірника, його програмні цілі (основні принципи) та тематична спрямованість визначаються у Свідоцтві про реєстрацію друкованого засобу масової інформації.

Науковий збірник «Екологічна безпека та природокористування» має міжнародну акредитацію – він зареєстрований у Міжнародному центрі періодичних видань (Франція) – ISSN. Має повнотекстову мережеву версію на різних платформах, серед яких:

Мови видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами). Основна мова збірника – українська.

Періодичність видання – один раз на квартал. Редакційною колегією може бути прийняте рішення про випуск спареного номеру журналу. Кількість спарених номерів на рік не може перевищувати два випуски.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Статті у збірнику публікуються на безоплатній основі. Відповідальність за зміст та достовірність наведених даних несуть автори. Статті оцінюються незалежними рецензентами, проходять редакторське опрацювання та перевірку на дотримання вимог оформлення. Передрук наведених у журналі відомостей дозволяється тільки за письмовою згодою редакції.