Yakovlev, V. V., V. A. Voskoboinick, V. V. Khomicky, V. O. Tkachenko, O. A. Voskoboinyk, L. M. Tereshchenko, A. V. Voskoboinick, і V. V. Bondar. «Вплив глибини акваторії на вітрові хвилі». Екологічна безпека та природокористування, вип. 36, вип. 4, Грудень 2020, с. 77-88, doi:10.32347/2411-4049.2020.4.77-88.