Samchenko, D. N., Potapenko, L. I., Kochetov G. М., Kovalchuk, O. Y., Vasiliev, A. і Nechipor, O. M. (2021) «Дослідження вилуговування важких металів із продуктів феритизаційної переробки гальванічних шламів», Екологічна безпека та природокористування, 39(3), с. 76–87. doi: 10.32347/2411-4049.2021.3.76-87.