Yakovlev, Vitalii V., Volodymyr A. Voskoboinick, Vitalii V. Khomicky, Viktor O. Tkachenko, Oleksandr A. Voskoboinyk, Lidiia M. Tereshchenko, Andrew V. Voskoboinick, і Viktoriia V. Bondar. 2020. «Вплив глибини акваторії на вітрові хвилі». Екологічна безпека та природокористування 36 (4):77-88. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2020.4.77-88.