Samchenko, D. N., Potapenko, L. I., Kochetov G. М., Kovalchuk, O. Y., Vasiliev, A., & Nechipor, O. M. (2021). Дослідження вилуговування важких металів із продуктів феритизаційної переробки гальванічних шламів. Екологічна безпека та природокористування, 39(3), 76–87. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2021.3.76-87