Yemchura, B., Kochetov, G., Vasiliev, A., & Samchenko, D. (2020). Енергоощадна переробка гальванічних шламів феритизаційним методом. Екологічна безпека та природокористування, 34(2), 30–42. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2020.2.30-42