(1)
Yakovlev, V. V.; Voskoboinick, V. A.; Khomicky, V. V.; Tkachenko, V. O.; Voskoboinyk, O. A.; Tereshchenko, L. M.; Voskoboinick, A. V.; Bondar, V. V. Вплив глибини акваторії на вітрові хвилі. esanr 2020, 36, 77-88.