[1]
Yakovlev, V.V., Voskoboinick, V.A., Khomicky, V.V., Tkachenko, V.O., Voskoboinyk, O.A., Tereshchenko, L.M., Voskoboinick, A.V. і Bondar, V.V. 2020. Вплив глибини акваторії на вітрові хвилі. Екологічна безпека та природокористування. 36, 4 (Груд 2020), 77–88. DOI:https://doi.org/10.32347/2411-4049.2020.4.77-88.