Economic valuation of ecosystem services of natural plant associations of the Pluzhne forestry

Автор(и)

  • М.М. Радомська К.т.н., доц., доцент кафедри екології Національного авіаційного університету, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8096-0313
  • Oksana M. Tykhenko Д.т.н., доц., професор кафедри екології Національного авіаційного університету, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6459-6497
  • Т.І. Назарков Магістр, аспірант кафедри екології Національного авіаційного університету, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9971-9423

DOI:

https://doi.org/10.32347/2411-4049.2023.1.43-58

Ключові слова:

лісова екосистема, підтримка екосистемних послуг, ціна одиниці послуги, пряма та непряма оцінка

Анотація

Екосистемні послуги є основою безпечного середовища існування людини та забезпечення потреб суспільства. Разом з цим роль і цінність послуг, що надаються природними екосистемами, часто недооцінюють. Метою даного дослідження є проведення економічної оцінки екосистемних послуг природних рослинних угруповань обраної території – Плужненського лісництва. Відомо, що ліси надають найрізноманітніший комплекс екосистемних послуг і тому є складним об'єктом оцінки. На першому етапі дослідження було сформульовано перелік екосистемних послуг лісів, що підлягали наступній оцінці, віддаючи пріоритет найбільш добре вивченим. Другий етап був спрямований на визначення одиничних цін на обрані послуги. Вони були розроблені на основі аналогічних оцінок, достатньо підтверджених даними досліджень. Отриману вартість наданих екосистемних послуг порівнювали з результатами інших авторів, виконаними для лісових екосистем України та країн Європи, що є елементом новизни та оригінальності роботи. Хоча є помітні відхилення в питомій вартості екосистемних послуг на одиницю лісової площі, загальна тенденція узгоджується з європейським досвідом. Причини відмінностей можна пояснити вибором підходів до оцінки одиничних цін та переліку послуг, що були враховані в оцінці. Отримані дані є важливими для підвищення обізнаності місцевого населення та органів влади про важливість функціонування екосистем та необхідність вкладення ресурсів у їх підтримку та захист. Дослідження такого роду все ще є рідкістю в українському науковому середовищі, незважаючи на їх велике значення для ефективного управління якістю та використанням навколишнього середовища. Таким чином, існує очевидна потреба розвивати цю галузь досліджень і дана робота доповнює теоретичні та прикладні положення для подальших оцінок такого роду.

Посилання

Millennium Ecosystem Assessment (MEA) (2005). Ecosystems and human well-being. Island Press, Washington.

Jenkins, M., & Schaapm B. (2018). Forest Ecosystem Services: Background Analytical Study. Background study prepared for the thirteenth session of the United Nations Forum on Forests.

Martín-López, B., Oteros-Rozas, E., Cohen-Shacham, E., Santos-Martín, F., Nieto-Romero, M., Carvalho-Santos, C., ... & Cramer, W. (2016). Ecosystem services supplied by Mediterranean Basin ecosystems. In Routledge Handbook of Ecosystem Services (pp. 405–414). Routledge.

Aznar-Sánchez, J. A., Belmonte-Ureña, L. J., López-Serrano, M. J., & Velasco-Muñoz, J. F. (2018). Forest ecosystem services: An analysis of worldwide research. Forests, 9(8), 453. https://doi.org/10.3390/f9080453.

Prykhodko, M., Arkhypova, L., Horal, L., & Kozhushko, S. (2020). Concept of ecosystem services and its implementation in Ukraine. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 29, 387–397. https://doi.org/10.15421/112034.

Havrylenko, O., & Tsyhanok, E. (2018). Degradation of ecosystem services of protected areas in urbanized zones. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, 4(73), 10–14. http://doi.org/10.17721/1728-2721.2019.73.2.

Soloviy, I. P., Nijnik, M.S., Deyneka, A.M., & Melnykovych, M.P. (2017). Reimagining forest policy, institutions and instruments through concepts of ecosystem services and social innovations: Ukraine in the focus. Scientific bulletin of UNFU, 27(8), 82-87. https://doi.org/10.15421/40270812.

Holubchak, O., Korol, S., Melnychuk, I., & Prykhodko, M. (2019, October). Optimization of forest ecosystem recreational services formation in conditions of decentralization in Ukraine. In 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019) (pp. 227–231). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.43.

Drebot, O., Shvydenko, I., Raіchuk, L., Yaremko, O., Symochko, L., Vysochanska, M., ... & Kuchma, М. (2022). Rehabilitation of forest ecosystems taking into account modern international ecological trends in the context of the European green deal. International Journal of Ecosystems and Ecology Science, 12(2), 575–584. https://doi.org/10.31407/ijees12.2.

Zhyla, T., Soloviy, I., Zhyla, A., & Volosyanchuk, R. (2018). Mountain communities’ households dependency on provisioning forest ecosystem services: the case of Ukrainian Carpathians. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series II: Forestry, Wood Industry, Agricultural Food Engineering, 11 (2), 63–80.

Dankevych, S. (2021). Development potential of forest ecosystem services in Ukraine as a financial tool to ensure balanced land use. Agrosvit, 11, 45–56. https://doi.org/10.32702/2306-6792.2021.11.45.

Mori, A. S., Lertzman, K. P., & Gustafsson, L. (2017). Biodiversity and ecosystem services in forest ecosystems: a research agenda for applied forest ecology. Journal of Applied Ecology, 54(1), 12–27. https://doi.org/10.1111/1365-2664.12669.

Isbell, F., Calcagno, V., Hector, A. et al. (2011). High plant diversity is needed to maintain ecosystem services. Nature, 477, 199–202. https://doi.org/10.1038/nature10282.

Gamfeldt, L., Snäll, T., Bagchi, R., Jonsson, M., Gustafsson, L., Kjellander, P., ... & Bengtsson, J. (2013). Higher levels of multiple ecosystem services are found in forests with more tree species. Nature communications, 4(1), 1340. https://doi.org/10.1038/ncomms2328.

Brockerhoff, E. G., Barbaro, L., Castagneyrol, B., Forrester, D. I., Gardiner, B., González-Olabarria, J. R., ... & Jactel, H. (2017). Forest biodiversity, ecosystem functioning and the provision of ecosystem services. Biodiversity and Conservation, 26(13), 3005–3035. https://doi.org/10.1007/s10531-017-1453-2.

Jonsson, M., Bengtsson, J., Gamfeldt, L., Moen, J., & Snäll, T. (2019). Levels of forest ecosystem services depend on specific mixtures of commercial tree species. Nature plants, 5(2), 141–147. https://doi.org/10.1038/s41477-018-0346-z.

Felipe-Lucia, M. R., Soliveres, S., Penone, C., Manning, P., van der Plas, F., Boch, S., ... & Allan, E. (2018). Multiple forest attributes underpin the supply of multiple ecosystem services. Nature communications, 9(1), 4839. https://doi.org/10.1038/s41467-018-07082-4.

Le Provost, G., Schenk, N. V., Penone, C., Thiele, J., Westphal, C., Allan, E., ... & Manning, P. (2022). The supply of multiple ecosystem services requires biodiversity across spatial scales. Nature ecology & evolution, 7, 236–249. https://doi.org/10.1038/s41559-022-01918-5.

Ajrhough, S., Maanan, M., Alaoui, H. M., Rhinane, H., & El Arabi, E. H. (2019). Mapping Forest Ecosystem Services: A Review. The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 42, 17–22. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-4-W19-17-2019.

García-Nieto, A. P., García-Llorente, M., Iniesta-Arandia, I., & Martín-López, B. (2013). Mapping forest ecosystem services: from providing units to beneficiaries. Ecosystem Services, 4, 126-138. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2013.03.003.

Olosutean, H. (2015). Methods for Modeling Ecosystem Services: A Review. Management of Sustainable Development, 7(1), 5-12. https://doi.org/10.1515/msd-2015-0014.

Alix-Garcia, J., & Wolff, H. (2014). Payment for ecosystem services from forests. Annual Review of Resource Economics, 6(1), 361–380. Vol. 6:361–380 https://doi.org/10.1146/annurev-resource-100913-012524.

Bishop, J., Brink, P. T., Gundimeda, H., Kumar, P., Nesshöver, C., Schröter-Schlaack, C., ... & Wittmer, H. (2010). The economics of ecosystems and biodiversity: mainstreaming the economics of nature: a synthesis of the approach, conclusions and recommendations of TEEB. (No. 333.95 E19). UNEP, Ginebra (Suiza).

Acharya, R. P., Maraseni, T., & Cockfield, G. (2019). Global trend of forest ecosystem services valuation–An analysis of publications. Ecosystem Services, 39, 100979. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2019.100979.

Shashula, L.O., Sakal, O.V., & Tretiak, N.A. (2019). Payment for Ecosystem Services in Ukraine: Priority Direction of Revitalization. Mechanism of Economic Regulation, 2, 6–16. https://doi.org/10.21272/mer.2019.84.01.

Dankevych, S. (2021). Development potential of forest ecosystem services in Ukraine as a financial tool to ensure balanced land use. Agrosvit, 11, 45–56. https://doi.org/10.32702/2306&6792.2021.11.45.

Zahvoyska, L. (2014). Theoretical approaches to determining economic value of forest ecosystems services: benefits of pure stands transformation into mixed stands. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 12, 201–209.

Vysotska, N., Kalashnikov, A., Sydorenko, S., & Yurchenko, V. (2021). Ecosystem services of shelterbelts as the basis of compensatory mechanisms of their creation and maintenance. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 22, 199–208. https://doi.org/10.15421/412118.

Shyshchenko, P. H., Havrylenko O. P., & Tsyhanok, Ye. Yu. (2019). Ecosystem value of Holosiyivskyi forest as an urban protected area: causes and consequences of degradation. Ukrainian geographical journal, 4(108), 40–49. (https://doi.org/10.15407/ugz2019.04.040.

Andreieva, V., Voitiuk, V., Kychyliuk, Shepeliuk, M., Hetmanchuk, A., & Derkach, V. (2021). Еconomic estimation of Сheremsky swamp on the basis of ecosystem services. Notes in Current Biology, 1(1), 15–24. https://doi.org/10.29038/NCBio.21.1.15-24.

Anisimova, S., & Okovyta, Y. (2022). Ecological and economic assessment of forest ecosystem services on the example of SE "Vovchanske forestry". Bulletin of Kharkiv National Autоmobile And Highway University, 97, 114–121. https://doi.org/0.30977/BUL.2219-5548.2022.97.0.114.

Almeida, I., Rösch, C., & Saha, S. (2018). Comparison of Ecosystem Services from Mixed and Monospecific Forests in Southwest Germany: A Survey on Public Perception. Forests, 9(10), 627. https://doi.org/10.3390/f9100627.

Bengtsson, J., Bullock, J. M., Egoh, B., Everson, C., Everson, T., O'Connor, T., O'Farrell, P. J., Smith, H. G., & Lindborg, R. (2019). Grasslands – more important for ecosystem services than you might think. Ecosphere, 10(2), e02582. https://doi.org/10.1002/ecs2.2582.

McGrath, M. J., Luyssaert, S., Meyfroidt, P., Kaplan, J. O., Bürgi, M., Chen, Y., Erb, K., Gimmi, U., McInerney, D., Naudts, K., Otto, J., Pasztor, F., Ryder, J., Schelhaas, M.-J., & Valade, A. (2015). Reconstructing European forest management from 1600 to 2010. Biogeosciences, 12, 4291–4316. https://doi.org/10.5194/bg-12-4291-2015.

Richards, K. R., & Stokes, C. A. (2004). Review of Forest Carbon Sequestration Cost Studies: A Dozen Years of Research. Climatic Change, 63, 1–48. https://doi.org/10.1023/B:CLIM.0000018503.10080.89.

Fuller, M., & Dwivedi, P. (2021) The Cost of Carbon Stored on Afforested Lands in the Southern United States. Trees, Forests and People, 6, 100129. https://doi.org/10.1016/j.tfp.2021.100129.

Krieger, D. J. (2001). The economic values of forest ecosystem services: a review. The Wilderness Society. Washington, DC, USA.

Barth, N.-C., & Döll, P. (2016). Assessing the ecosystem service flood protection of a riparian forest by applying a cascade approach. Ecosystem Services, 21(A), 39–52. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2016.07.012.

Monson, R. K. (2014). Ecology of Temperate Forests. In Ecology and the Environment, the Plant Sciences (pp. 273–296). Springer: New York, NY, USA.

Vesna, V., Maes, J., Petersen, J.E., La Notte, A., Vallecillo, S., Aizpurua, N., Ivits, E., Teller, A. Accounting for ecosystems and their services in the European Union (INCA). (2021). Final report from phase II of the INCA project aiming to develop a pilot for an integrated system of ecosystem accounts for the EU. Statistical report. Publications office of the European Union, Luxembourg.

Czajkowski, M., Buszko-Briggs, M., & Hanley, N. (2009). Valuing changes in forest biodiversity. Ecological Economics, 68(12), 2910–2917. https://doi.org/10.1016/j. ecolecon.2009.06.016.

Garcia, S., Harou, P., Montagné, C., & Stenger, A. (2011). Valuing forest biodiversity through a national survey in France: a dichotomous choice contingent valuation. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management, 7(2), 84–97. https://doi.org/10.1080/21513732.2011.628338.

Hirons, M., Comberti, C., & Dunford, R. (2016). Valuing cultural ecosystem services. Annual Review of Environment and Resources, 41(1), 545–574. https://doi.org/10.1146/ annurev-environ-110615-085831.

Myers, N., & Goreau, T. J. (1991). Tropical forests and the greenhouse effect: a management response. Climatic Change, 19(1-2), 215–225. https://doi.org/10.1007/978-94-017-3608-4_22.

Paustian, K., Larson, E., Kent, J., Marx, E., & Swan, A. (2019). Soil C sequestration as a biological negative emission strategy. Frontiers in Climate, 1, 8. https://doi.org/10.3389/fclim.2019.00008.

Barrio, M., & Loureiro, M. L. (2010). A meta-analysis of contingent valuation forest studies. Ecological Economics, 69(5), 1023–1030. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon. 2009.11.016.

Grammatikopoulou, I., & Vačkářová, D. (2021). The value of forest ecosystem services: A meta-analysis at the European scale and application to national ecosystem accounting. Ecosystem Services, 48, 101262. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2021.101262.

National Natural Park “Holosiivsky”. Kyiv, Environment. People. Law, 2018.

Shyshchenko, P. H., Havrylenko, O. P., & Tsyhanok, Y. Y. (2019). Ecosystem value of holosiyivskyi forest as an urban protected area: Causes and consequences of degradation. Ukrainian Geographical Journal, 4(108), 40–49. https://doi.org/10.15407/ugz2019.04.040.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-29

Як цитувати

Радомська, М., Tykhenko, O. M., & Назарков, Т. (2023). Economic valuation of ecosystem services of natural plant associations of the Pluzhne forestry. Екологічна безпека та природокористування, 45(1), 43–58. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2023.1.43-58

Номер

Розділ

Екологічна безпека та основи природокористування