Розробка методики створення і оновлення картографічної основи з використанням космічних знімків від супутників «SUPER VIEW-1»

Автор(и)

  • С.Г. Вертегел Кандидат військових наук, старший науковий співробітник, провідний фахівець інформаційно-аналітичного центру Національного центру управління та випробувань космічних засобів, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7633-0389
  • В.Ю. Вишняков Кандидат технічних наук, начальник групи обробки радіолокаційних даних та стереозйомки інформаційно-аналітичного центру Національного центру управління та випробувань космічних засобів, Київ, Ukraine
  • В.В. Гуреля Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри геодезії та землеустрою Поліського національного університету, Житомир, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8283-0152
  • С.О. Сластін Начальник групи обробки супутникових даних інформаційно-аналітичного центру Національного центру управління та випробувань космічних засобів, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4173-265X
  • О.М. Піскун Начальник відділу космічних систем центру спеціальних програм Національного центру управління та випробувань космічних засобів, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2009-9314
  • С.П. Харченко Начальник відділу інформаційно-аналітичного центру Національного центру управління та випробувань космічних засобів, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6011-4227
  • В.С. Мороз Начальник відділу забезпечення сил безпеки інформаційно-аналітичного центру Національного центру управління та випробувань космічних засобів, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5028-6332

DOI:

https://doi.org/10.32347/2411-4049.2022.1.89-101

Ключові слова:

дистанційне зондування Землі, космічні знімки, ортофотоплан, топографо-геодезична інформація

Анотація

Дані, отримані шляхом дистанційного зондування землі (ДЗЗ) з космосу, на цей час у світі знайшли досить широке застосування для створення ортофотопланів у вирішенні наступних завдань: створення кадастрів та ведення землеустрою; створення та оновлення карт; планування та управління муніципальними територіями; загальний моніторинг територій; в архітектурі і будівництві; у геологічних роботах; у проектно-вишукувальних роботах; при створенні базової картографічної підкладки для різних додатків. У статті викладені погляди авторів на можливість використання даних ДЗЗ від супутників «SuperView-1» для створення і оновлення картографічних основ, виходячи з існуючих в НЦУВКЗ можливостей. Викладені переваги використання технології цифрової орторектифікації на основі космічних знімків. Надані технічні характеристики супутників серії «SuperView-1» та приймальної станції с УНСПІ-8.2, що здійснює отримання даних від них. Наведено алгоритм та результати проведення практичного експерименту для створення ортофотопланів масштабу 1:10000 на базі використання космічних знімків від супутників «SuperView-1». Доведено, що в цілому дані, отримані з супутників «SuperView-1», є придатними для створення ортофотопланів масштабу 1:10000. Застосування зазначеної технології створення цифрового картографічного забезпечення територій за матеріалами космічної зйомки дозволить значно скоротити витрати на отримання планово-картографічних матеріалів, що у свою чергу забезпечить скорочення термінів та витрат на проектування інфраструктури просторових даних, підготовку відповідних документів для територіального планування.

Посилання

Law of Ukraine On the National Infrastructure of Geospatial Data of April 13, 2020 No. 544-IX.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «Procedure for the functioning of the national infrastructure of geospatial data» of May 26, 2021 No. 522.

Karpinsky, Yu.O., Lyashchenko, A.A., & Kvartych, T.M. (2011). Conceptual principles of creating a system of State topographic monitoring of the area. Geodesy and Cartography Bulletin, 3, 27-31 [in Ukrainian].

Karpinskii, Yu.O., & Lyashchenko, A.A. (2006). Strategy of formation of national infrastructure of geospatial data in Ukraine. Кyiv: NDIGK [in Ukrainian].

Karpinskii, Yu.O., Lyashchenko, A.A., & Runets, R.М. (2010). Reference model of topographic data base. Geodesy and Cartography Bulletin, 2, 28-36 [in Ukrainian].

Karpinskii, Yu.O., & Lyashchenko, A.A. (2010). Topographic mapping in the National Infrastructure of Geospatial Data. National mapping: state, problems and prospects of development; Collection of scholarly articles, 4, 52-60 [in Ukrainian].

Basic provisions for creating and updating topographic maps of scales from 1:10000 to 1:1000000. The State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre. Order №156 of 31.12.1999.

SRTM digital terrain model. Retrieved from: http://dds.cr.usgs.gov/srtm.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-15

Як цитувати

Вертегел, С., Вишняков, В., Гуреля, В., Сластін, С., Піскун, О., Харченко, С., & Мороз, В. (2022). Розробка методики створення і оновлення картографічної основи з використанням космічних знімків від супутників «SUPER VIEW-1». Екологічна безпека та природокористування, 41(1), 89–101. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2022.1.89-101

Номер

Розділ

Інформаційні ресурси та системи