Інформаційна система підтримки управлінських рішень для завдань раціонального природокористування та екологічної безпеки

Автор(и)

  • Mykyta L. Myrontsov Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Київ https://orcid.org/0000-0002-2830-8803
  • Vyacheslav O. Okhariev Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Київ https://orcid.org/0000-0001-6270-6293

DOI:

https://doi.org/10.32347/2411-4049.2021.1.69-82

Ключові слова:

антропогенне навантаження, коефіцієнт динамічної кореляції, дистанційне зондування Землі з космосу, локалізація місць видобутку бурштину, геоінформаційні технології

Анотація

Запропоновано підхід до інтеграції даних про антропогенне навантаження та стан навколишнього природного середовища в рамках системи інформаційної підтримки прийняття рішень в сфері управління раціональним природокористуванням та екологічною безпекою територій. Розроблено методику дослідження коефіцієнта динамічної кореляції елементів багатопараметричних систем, що розширяє можливості кореляційного лінійного аналізу за Пірсоном за допомогою введення можливості досліджувати зміну коефіцієнтів кореляції методом «вікна». Здійснено програмну реалізацію розробленої методики та її апробацію з використанням даних про екологічний стан водних ресурсів України, зокрема, на територіях Рівненської та Чернівецької областей. В рамках інтеграції контактних та дистанційних методів отримання екологічної інформації проведено тематичне дешифрування космічних знімків території Українського Полісся з подальшою локалізацією місць несанкціонованого видобутку бурштину. Запропоновано модель реалізації системи інформаційної підтримки екологічних рішень на базі інтегрованої геоінформаційної платформи регіонального рівня. Елементи такої інформаційної системи мають містити, зокрема, такі складові, як збір різнорідної екологічної інформації контактними та дистанційними методами, інтерпретація даних моніторингу, науково обґрунтоване детермінування та ранжування ключових чинників антропогенного навантаження та синтезування відповідних геомоделей, розробка шкали оцінювання та класифікації, а також проведення комплексної оцінки рівня антропогенного навантаження на довкілля із подальшим формуванням системи рекомендацій для управлінської ланки, що приймає рішення в сфері природокористування та екологічної безпеки.

Біографії авторів

Mykyta L. Myrontsov, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Київ

Доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник

Vyacheslav O. Okhariev, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Київ

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Dovhyi, S.O., Bidyuk, P.I., Trofymchuk, O.M., & Savenkov. O.I. (2011). Methods of forecasting in decision making support systems. Kyiv: Naukova Dumka (in Ukrainian).

Dovhyi, S.O., Bidyuk, P.I., & Trofymchuk, O.M. (2014). Decision making support systems based on statistic and probabilistic methods. Kyiv: Logos (in Ukrainian).

Grekov, L.D., Krasovsky, G.Y., & Trofymchuk, O.M. (2007). Space monitoring of land pollution by man-made dust. Kyiv: Naukova Dumka (in Ukrainian).

Trofymchuk, O., Kalyukh, Yu., Trofimova, I., & Hlebchuk, H. (2013). Modelling of Landslide Hazards in Kharkov Region of Ukraine Using GIS. In Landslides: Global Risk Preparedness (pp. 267-276). Springer, Berlin, Heidelberg.

Baum, R.L., Miyagi, T., Lee, S., & Trofymchuk, O. (2014). Introduction: Hazard mapping. Landslide Science for a Safer Geoenvironment: Volume 2: Methods of Landslide Studies (pp. 395-396). Springer, Cham.

Trofymchuk, O., Kolodyazhhnyy, O., & Yakovlev, E. (2014). Hazardous activation of landslides within Western Carpathian region (Ukraine). In Landslide Science for a Safer Geoenvironment (pp. 533-536). Springer, Cham.

Myrontsov, N.L. (2010). Pulse lateral logging with high spatial resolution. Dopov. Nac. akad. nauk. Ukr., 5, 120-122 (in Russian).

Myrontsov, N.L. (2012). Investigation method for “wrong” formations and the relict oil content under the well. Dopov. Nac. akad. nauk. Ukr., 4, 100-105 (in Russian). 9. Lukianova, V., Trofymchuk, O., & Anpilova, Y. (2020). Environmental safety of motor transport enterprises within the urban areas. Journal of Ecological Engineering, 21(4), 231-236. doi: https://doi.org/10.12911/22998993/119799

Trofymchuk, O., Kreta, D., Myrontsov, M., Okhariev, V., Shumeiko, V., & Zagorodnia, S. (2015). Information Technology in Environmental Monitoring for Territorial System Ecological Assessment. Journal of Environmental Space and Engineering A1., 4(2), 79-84. 11. Trofymchuk, O., Yakovliev, Y., Klymenko, V., & Anpilova, Y. (2019). Geomodeling and monitoring of pollution of waters and soils by the Earth remote sensing. In 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, Extended Abstracts, (Vol. 19 (1.4), pp. 197-204). doi:https://doi.org/10.5593/sgem2019V/1.4/S02.025

Trisnyuk, V.M. (2016). Environmental safety management system for natural and anthropogenically modified geosystems. Information processing systems, 12, 185-188 (in Ukrainian).

Trysnyuk, V., Trysnyuk, T., Okhariev, V., Shumeiko, V., & Nikitin, A. (2018). Cartographic model of Dniester river basic probable floding. Geology and Environmental Engineering, Ser. D. XXXII(1), 51-55.

Trysnyuk, V. M., Okharev, V. O., Trysnyuk, T. V., & Holovan, Y. M. (2020). System of ecological monitoring of pedosphere pollution by petroleum products. Environmental Safety and Natural Resources, 34(2), 22–29. doi:https://doi.org/10.32347/2411-4049.2020.2.22-29 (in Ukrainian).

Trysnyuk, V.M., Okhariev, V.O., Trysnyuk, T.V., Smetanin, K.V., & Kurylo, A.V. (2018). Development of the mobile environmental monitoring system. Environmental Safety and Sustainable Natural Resource Management: scientific and technical journal, 2(18), 120-128 (in Ukrainian).

Trofymchuk, O.M., & Myrontsov, M.L. (2018). Modern dissertation researches of the Institute of Telecommunicationsand Global Information Space: Environmental safety. Mathematical modeling in economy, 3, 7-25 (in Ukrainian).

Myrontsov, M.L. (2015) Analysis of long-term exchange trends for the correlation methods. Mathematical modeling in economy, 3, 86-90 (in Ukrainian).

Korchenko, O., Pohrebennyk, V., Kreta, D., Klymenko, V., & Anpilova, Y. (2019). GIS and remote sensing as important tools for assessment of environmental pollution. In 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, Extended Abstracts, (Vol. 19 (2.1), pp. 297-304). doi:10.5593/sgem2019/2.1/S07.039

Anpilova, Y., Yakovliev, Y., & Drozdovych, I. (2020). Landscape and Geological Factors of Water and Ecological Conditions Technogenesis of Donbas at the Post-Mining Stage. In 19th International Conference Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, Extended Abstracts, (Vol. 2020, pp. 1-5). doi: https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo136

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-02

Як цитувати

Myrontsov, M. L., & Okhariev, V. O. (2021). Інформаційна система підтримки управлінських рішень для завдань раціонального природокористування та екологічної безпеки. Екологічна безпека та природокористування, 37(1), 69–82. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2021.1.69-82

Номер

Розділ

Інформаційні ресурси та системи