Зміна бізнес-моделі управління ІТ на підприємстві природокористування у зв’язку з розвитком сервісно-орієнтованих інформаційних технологій

Автор(и)

  • Stanislav O. Dovgiy Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Київ https://orcid.org/0000-0003-1078-0162
  • Oleh V. Kopiika Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Київ https://orcid.org/0000-0003-0189-3915

DOI:

https://doi.org/10.32347/2411-4049.2021.1.5-19

Ключові слова:

бізнес-модель, бізнес-мета, інформаційні технології (ІТ), ІТ-мета, ІТ-послуги, прийняття рішень при багатьох критеріях, методи багатокритеріальної оптимізації

Анотація

Пропонуються підходи до побудови бізнес-моделі управління ІТ на підприємстві, яке займається задачами природокористування, з врахуванням задоволення потреб підрозділів в сучасних сервісно-орієнтованих інформаційних технологіях. Для підвищення ефективності впровадження ІТ на підприємстві пропонується використовувати методологію COBІT 5, яка допомагає підприємствам досягти оптимальної ефективності від впровадження ІТ, підтримуючи баланс між одержанням вигоди й оптимізацією ризиків і ресурсів. Впровадження методології надасть можливість керувати й управляти ІТ у масштабах усього підприємства, як у сфері функціональної відповідальності ІТ, так і бізнесу, а також дозволяє враховувати потреби в ІТ внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін. При цьому, кожне підприємство повинно вибудовувати власну мету, уточнюючи та деталізуючи її у відповідності до збалансованої мапи показників (фінанси, замовник, внутрішнє управління та навчання та розвиток), окрім цього виконується задача ефективного впровадження ІТ, яка пов’язана з пріоритетами розвитку бізнесу. У цьому випадку завдання схвалення рішення є багатокритеріальним. Тому на окрему увагу заслуговують питання пошуку причин подібної багатокритеріальності й можливості використання для каскаду мети відповідних математичних методів. Наступна причина багатокритеріальності задач прийняття рішень – це вплив фактору часу й простору. Конкретна реалізація принципів прийняття рішень пропонується у вигляді алгоритмів або процедур розв'язку задач багатокритеріальної оптимізації. Практично всі відомі підходи до розв'язку цих завдань припускають їх скаляризацію. При цьому одним з головних питань є перелік переваг особи, яка приймає рішення, у процесі вибору найкращого рішення. Відповідно до цього принципу методи рішення завдань багатокритеріальної оптимізації будемо класифікувати відповідно до характеристики інформації: ухвалення рішення в умовах визначеності; ухвалення рішення в умовах відсутності інформації про систему переваг особи, яка приймає рішення; ухвалення рішення в умовах поступового одержання інформації про систему переваги особи, яка приймає рішення.

Біографії авторів

Stanislav O. Dovgiy, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Київ

Академік НАН України, доктор технічних наук, професор, директор-організатор

Oleh V. Kopiika, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Київ

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу

Посилання

Prospects for the development of the cloud computing market in Ukraine: advantages and risks. Analytical note. National Institute for Strategic Studies. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/articles/1191/.

SaaS and PaaS business models. Peculiarities of implementation and legislative regulation in Ukraine. Retrieved from: http://plp.kiev.ua/ua/publications/170-business-models-saas-paas.

Golidbina, А.V., & Yazvinska, N.V. Features of the modern market of IT services and the specifics of promotion on it. Retrieved from: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108738 (in Ukrainian).

Kopiika, O.V. (2014). Network architecture in modern data centers. Scientific notes of the Ukrainian Research Institute of Communications, 2(30), 34-41 (in Ukrainian).

Kopiika, O.V. (2013). Network services and network device services in Data Centers. Control, navigation and communication systems, 4 (28), 98-104 (in Russian).

Information services in XXI. Retrieved from: http://itclubvologda.ru/sites/default/files/news/attachment/information_services_xxi_information_management_3_2013.pdf

Dovgiy, S.O., Kopiika, O.V., & Polenok, S.P. (2001). Novye tehnologii v telekommunikacii: vybor tehnologicheskoj arhitektury. Sovremennye tendencii razvitija [New technologies in telecommunications: the choice of technological architecture. Modern development trends]. Кyiv: Ukrtelecom (in Russian).

Dovgiy, S.O., & Kopiika, O.V. (2001). Avtomatyzovana systema dlia pidtrymky pryiniattia rishen pry likvvidatsii naslidkiv avarii na ChAES [Automated system to support decision-making in the aftermath of the Chernobyl accident]. In Informatyzatsiia aerokosmichnoho zemleznavstva [Informatization of aerospace geology], (pp. 211-266). Кyiv: Naukova dumka (in Ukrainian).

Balashov, V.A., Kopiika, O.V., & Lyakhovetsky, L.M. (2005). VDSL – near future of digital subscriber access. Communication, 4, 10-16 (in Russian).

COBIT 5: Business model for the leadership and management of IT at the enterprise. Retrieved from: http://www.isaca.org/cobit/pages/default.aspx

Voloshin, O.F., & Mashchenko, S.O. (2010). Modeli ta metody pryiniattia rishen [Models and methods of decision making]. (2nd ed., rev.). Кyiv: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr "Kyivskyi universytet" (in Ukrainian).

Fedoseev, V.V., Garmash, A.N., Dayitbegov, D.М. et al. (1999). Jekonomiko-matematicheskie metody i prikladnye modeli [Economic and mathematical methods and applied models]. (V.V. Fedoseev, Ed.). Мoscow: UNITY (in Russian).

Lotov, А.V., & Pospelova, I.I. (2008). Mnogokriterial'nye zadachi prinjatija reshenij [Multicriteria decision-making tasks]. Мoscow: МАКS press (in Russian).

Vasiliev, F.P. (2002). Metody optimizacii [Optimization methods]. Мoscow: Factorial press (in Russian).

Berkman, L.N., & Kopiika, O.V. (2014). Theoretical bases of methodology of synthesis of information and communication systems. Telecommunication and information technologies, 4, 12-20 (in Ukrainian). 16. Sobol, I.M. (2006). Vybor optimal'nyh parametrov v zadachah so mnogimi kriterijami [Selection of optimal parameters in problems with many criteria]. Мoscow: Drofa.

Rubinstein, A. (2013). Lecture Notes in Microeconomic Theory. (2nd ed.). Princeton University Press.

Rua, B. (1976). Problemy i metody prinjatija reshenij v zadachah so mnogimi celevymi funkcijami [Problems and methods of decision making in problems with many objective functions]. In Voprosy analiza i procedury prinjatija reshenij [Questions of analysis and decision making procedures]. Мoscow: Mir (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-02

Як цитувати

Dovgiy, S. O., & Kopiika, O. V. (2021). Зміна бізнес-моделі управління ІТ на підприємстві природокористування у зв’язку з розвитком сервісно-орієнтованих інформаційних технологій. Екологічна безпека та природокористування, 37(1), 5–19. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2021.1.5-19