Система менеджменту екологічної безпеки – як одна із складових енергетичної ефективності

Автор(и)

  • Oksana M. Hunchenko Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5769-2496
  • Olena S. Voloshkina Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3671-4449
  • Мarina V. Kravchenko Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0428-6440
  • Volodymyr I. Korinnyi Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8486-7493

DOI:

https://doi.org/10.32347/2411-4049.2020.4.5-19

Ключові слова:

екологічна безпека, енергетична ефективність, менеджмент, сталий розвиток, найліпші доступні технології (НДТ), законодавча база

Анотація

У статті обґрунтовано зв'язок між екологічною безпекою та енергетичною ефективністю – як основними складовими на шляху до сталого розвитку суспільства. Розглянуто існуючі підходи до визначення сутності екологічної безпеки, деталізовано її характерні риси, обґрунтовані основні практичні принципи її забезпечення, а також показані перспективні напрямки подальшого розвитку системи міжнародної екологічної безпеки. Наведено загальну схему організації системи екологічної безпеки при звичайному стані навколишнього середовища, яка має опиратися на три складові: контроль, регулювання і впровадження заходів безпеки. Показано, що максимальні зусилля мають бути зосереджені на прийнятті управлінських рішень на підставі аналізу існуючих ризиків та прогнозу нових потенційних загроз, які є невід’ємною складовою діяльності людини. Важливим етапом продуктивної системи менеджменту є використання найліпших доступних технологій, який не потребує жорсткої регламентації діяльності та надає свободу вибору шляхів досягнення поставленої цілі, спираючись на надсучасні технологічні та організаційні розробки та їх вдале поєднання. Обґрунтовані конкурентні переваги та ряд недоліків від впровадження системи екологічного управління на підприємстві, зокрема в галузі енергетики. В роботі наведені базові закони України в галузі екологічної безпеки, а також державні стандарти України серії міжнародного стандарту ISO 14000. Узагальнено основні етапи менеджменту в сфері екологічної безпеки, які опираються на цикл Шухарда-Демінга та представлені в моделі системи управління екологічною безпекою за стандартом ДСТУ ISO 14001:2015.

Біографії авторів

Oksana M. Hunchenko, Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, професор кафедри охорони праці та навколишнього середовища

Olena S. Voloshkina, Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ

Доктор технічних наук, завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища

Мarina V. Kravchenko, Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ

Кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища

Volodymyr I. Korinnyi, Київський національний університет будівництва та архітектури, Київ

Старший викладач кафедри охорони праці і навколишнього середовища

Посилання

European Agency for Environmental Protection. Retrieved 23 October 2020 from: https://www.eea.europa.eu/ru. (in Ukrainian).

Maliarenko, V.A. (2008). Energy and environment: a scientific publication. Kharkiv: SAGA. (in Ukrainian).

Kachinskij, A.B. (2001). Ecological safety of Ukraine: system analysis of prospects for improvement. Kyiv: NISS. (in Ukrainian).

Lutsko, V.S. (2000). Economic levers of ensuring ecological safety of Ukraine. Kyiv: Chornobylinterinform. (in Ukrainian).

Buravlov, Ye.P. (2007). Globalization: security issues. Kyiv: Instytut problem natsionalnoi bezpeky. (in Ukrainian).

Gerasymchuk, Z.V., & Oleksyuk, A.A. (2007). Ecological safety of the region: diagnostics and maintenance mechanism: monograph. Lutsk: Nadstyria. (in Ukrainian).

Akulenko, V.L., & Mamchuk, I.V. (2009). Ecological management in the context of providing ecological safety of the enterprise. Visnyk of Khmelnytsky National University (Ukraine), 1(5), 21-26.

On Environmental Protection: Law of Ukraine (1991). Retrieved 26 October 2020 from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text. (in Ukrainian).

Cherchyk, L. (2019). Ecological safety in the enterprise management system. Economic Journal of the Lesia Ukrainka East European National University (Ukraine), 1, 55-61.

Environmental management systems. Requirements and guidelines for use: DSTU ISO 14001:2015 (2016). Kyiv: SE "UkrNDNC". (in Ukrainian).

Survey of certifications to management system standards: ISO 14001:2004 (2004). Retrieved 10 May 2019 from: https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId= 18808772&objAction=browse&viewType=1. (in Russian).

Burkinsky, B.V. (2012). Scientific principles of development strategy of sustainable development of Ukraine: monograph. Odessa: IPREED NAS of Ukraine. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-22

Як цитувати

Hunchenko, O. M., Voloshkina, O. S., Kravchenko М. V., & Korinnyi, V. I. (2020). Система менеджменту екологічної безпеки – як одна із складових енергетичної ефективності. Екологічна безпека та природокористування, 36(4), 5–19. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2020.4.5-19